Η ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ για τα προβλήματα της περιοχής Αγράφων

.   1 Αυγούστου 2016   Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Η ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ για τα προβλήματα της περιοχής Αγράφων

Σημα Λαικης Συσπείρωσης Στερεάς

Σχετικά με την περιοχή των Αγράφων.

Οι κάτοικοι της περιοχής βάζουν σε προτεραιότητα τα παρακάτω ζητήματα :

Α. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Κέντρο Υγείας ( Προσωπικό και εξοπλισμός) και Σύστημα διακομιδών.

Στον Εισαγγελέα Ευρυτανίας βρέθηκε προ ημερών ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής προκειμένου να καταθέσει φάκελο με επισυναπτόμενες όλες τις έγγραφες ενέργειές του, τις οχλήσεις αλλά και το ψήφισμα διαμαρτυρίας του Δημοτικού Συμβουλίου προς το Υπουργείο Υγείας, την 5η ΥΠΕ και τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς, σύμφωνα κάθε φορά με τις ανάγκες, τα προβλήματα και τις ελλείψεις που προέκυπταν σχετικά με τη λειτουργία του Κέντρου Υγείας, των Περιφερειακών Ιατρείων, του Ασθενοφόρου αλλά και πολλών άλλων ζητημάτων που συνέβαλλαν στην μεγέθυνση των ελλείψεων, στην αύξηση της ανασφάλειας και στη δραματική μείωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών των Αγράφων.

Β. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Να συντηρηθεί, άμεσα   και να συμπληρωθεί το οδικό δίκτυο των Αγράφων για να εξασφαλιστεί η επικοινωνία όλων των χωριών μεταξύ τους.….. Να γίνουν έργα ορεινής υδρονομίας και να υπάρξουν προληπτικές παρεμβάσεις για τις συχνές κατολισθήσεις που απομονώνουν χωριά των Αγράφων….. Βελτίωση του συγκοινωνιακού δικτύου..

Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

Περιγράφουν τις δυσκολίες και φυσικά αναδείχνεται το θέμα των λίγων μαθητών….. της ανάγκης μεγάλων μετακινήσεων.

Να Ζητήσουμε να θεωρηθούν σαν ορεινές απομονωμένες περιοχές και σε κάθε περίπτωση να διορισθεί επαρκής αριθμός εκπαιδευτικών ώστε να μπορέσουν τα παιδιά να πάνε στο σχολείο με λιγότερες μετακινήσεις.

Δ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Κτηνοτροφία…. ελάχιστες καλλιέργειες…… Υλοτομία … Μελισσοκομία….. βασικός εμπορικός κύκλος …… και υπηρεσίες….

Σε αυτές τις λίγες λέξεις κλείνεται όλη η παραγωγική δραστηριότητα του τόπου… που ο πληθυσμός μειώνεται συνεχώς και οι νέοι στην συντριπτική τους πλειοψηφία μεταναστεύουν.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουν οι κάτοικοι στην προστασία της κτηνοτροφίας και στην οργάνωση των υπηρεσιών που χρειάζονται για την κάλυψη των αναγκών τους.

Τα Άγραφα εξελίχθηκαν έτσι γιατί έτσι επέβαλε το συμφέρον της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Θα βελτιωθούν όσο τους χρειάζεται για τον ορεινό τουρισμό, που από μόνος του δεν μπορεί να θρέψει τους κατοίκους των Αγράφων.

Εμείς θα συνεχίσουμε να παλεύουμε και να αναδεικνύουμε στο λαό της περιοχής τον άλλο δρόμο ανάπτυξης που προτείνει το ΚΚΕ που, αποσκοπώντας στην ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών, είναι σε θέση να αξιοποιήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των Αγράφων σε όφελος του λαού.

01-08-2016

ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ

ΣΟΦΙΑ ΝΤΟΥΡΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ