Η θέση της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ-ΕΥΒΟΙΑΣ για τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας

.   8 Μαΐου 2017   Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Η θέση της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ-ΕΥΒΟΙΑΣ για τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

Για το Θέμα 1ο   του Π.Σ. : Έγκριση τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Για εμάς, σαν ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, ο Οργανισμός μιας Περιφέρειας δεν αποτελεί απλώς μια αποτύπωση διευθύνσεων και τμημάτων, θέσεων ευθύνης, αρμοδιοτήτων κλπ. Αποτελεί πρώτα και κύρια εργαλείο άσκησης πολιτικής.

Είναι ιμάντας μεταφοράς κι εξειδίκευσης των επιλογών και κατευθύνσεων του αστικού κράτους, της ΕΕ στο πεδίο της τοπικής διοίκησης.

Επιπλέον αποτυπώνει τις εργασιακές σχέσεις και τις συνθήκες εργασίας μας. Από αυτή τη σκοπιά, του πολίτη που ανήκει στα λαϊκά στρώματα αλλά και, του εργαζόμενου στην Περιφέρεια, κρίνουμε τον υπάρχοντα Οργανισμό της ΠΣΕ και τις όποιες αλλαγές του.

Γνωρίζουμε ότι ο σημερινός Οργανισμός και οι αλλαγές που προωθούνται, είναι όλα  προσαρμοσμένα στις επιλογές της σημερινής κυβέρνησης, στη λογική του Καλλικράτη και του πορίσματος της επιτροπής του Υπουργείου Εσωτερικών για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της τοπικής αυτοδιοίκησης (Νέος Καλλικράτης).

Ενσωματώνουν απαρέγκλιτα τους εφαρμοζόμενους νόμους παλιών και νέων μνημονίων, τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΟΟΣΑ για μείωση του Δημοσίου, ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις, στήριξη της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής κατεύθυνσης του μικρού κι επιτελικού κράτους,  που αποτελεί κοινό τόπο κυβέρνησης και Περιφερειακής Αρχής, μέσω και των αλλαγών στον Οργανισμό, η Περιφερειακή Αρχή προχωρά στην περαιτέρω υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών που σχετίζονται με την κάλυψη των λαϊκών αναγκών.

Προωθεί ουσιαστικά τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, τις ιδιωτικοποιήσεις και τις εκχωρήσεις αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες.

Πατώντας πάνω στο υπαρκτό πρόβλημα της τραγικής υποστελέχωσης των υπηρεσιών της Περιφέρειας  (μείωση 38% του προσωπικού από το 2011 έως σήμερα), για το οποίο δεν έχει διεκδικήσει τίποτε από την αρχή της θητείας της, ούτε καν την εφαρμογή του μέτρου 1 προς 5 στις προσλήψεις, προσπαθεί να νομιμοποιήσει στη συνείδηση των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων της Περιφέρειας όλες τις αντιλαϊκές πολιτικές που εφαρμόζονται.

Προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις  δυσκολίες στη λειτουργική διασύνδεση της Περιφέρειας με το ιδιωτικό κεφάλαιο επιχειρηματιών, μεγαλοεργολάβων στην πράξη.

Σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται και  οι πρόσφατες αλλαγές στον Οργανισμό.

Είναι χαρακτηριστικοί άλλωστε οι τομείς – Γενικές Διευθύνσεις στις οποίες πραγματοποιούνται αλλαγές.  Και οι τρεις έχουν να κάνουν με τη διαχείριση χρημάτων του ελληνικού λαού, μέσω του κρατικού προϋπολογισμού.

Και οι τρεις έχουν να κάνουν με χρήματα των άλλων λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Το κύριο βάρος των αλλαγών πέφτει στις Τεχνικές Υπηρεσίες της έδρας και των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Εδώ με την κατάργηση της υπηρεσίας «ομπρέλα» της έδρας και τη δημιουργία τμημάτων προγραμματισμού και μελετών ανά περιφερειακή ενότητα διευκολύνεται η κατάτμηση των έργων, σύμφωνα με τον σχεδιασμό που κάθε φορά κάνουν.

Κάθε περιφερειακή ενότητα σχεδιάζει η ίδια τα έργα της στη λογική της εξειδίκευσης που προωθεί ο αναθεωρημένος Καλλικράτης, προσαρμοζόμενη στη συγκυρία των μειωμένων Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, της έλλειψης χρηματοδότησης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Περιορίζονται οι παρεμβάσεις σε μικρά τοπικά έργα, αλλά ταυτόχρονα κρατάνε την πόρτα ανοιχτή, ώστε σε αλλαγή της οικονομικής κατάστασης, με τη δυνατότητα που δίνεται στις υπηρεσίες της έδρας για μελέτη και επίβλεψη έργων που αφορούν 2 ή και περισσότερους νομούς, πάλι θα φέρνουν τις διαδικασίες στα μέτρα τους.

Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για κατασκευή των έργων από την ίδια την Περιφέρεια, με δικά της μέσα, παρά μόνο με αναθέσεις και διεθνείς διαγωνισμούς για να υπάρχει και συνέπεια με τη νομοθεσία της ΕΕ.

Ο τομέας του μηχανολογικού εξοπλισμού με τα μηχανήματα και το ειδικευμένο προσωπικό συνεχίζει να υποβαθμίζεται, παρά την «αναβάθμισή» του σε τμήμα, με ανεπαρκή χρηματοδότηση – πόρους και μειούμενο προσωπικό, υποβαθμίζοντας έτσι και τον κρίσιμο τομέα της πολιτικής προστασίας.

Για τις αλλαγές, στις Οικονομικές Υπηρεσίες, της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας, που είναι η τρίτη αλλαγή στο οργανόγραμμα σχετικά με το ζήτημα της μεταβίβασης του δημοσιονομικού ελέγχου απ’ τις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών στις Περιφέρειες. Η γενική μας τοποθέτηση δεν έχει αλλάξει και σας είναι γνωστή.

Ήμασταν και είμαστε ενάντια στη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του δημοσιονομικού ελέγχου στις Περιφέρειες γιατί, αφενός μεν ο φορέας γίνεται ελεγχόμενος και ελεγκτής του εαυτού του, με τον όποιο βαθμό διαφάνειας στα οικονομικά υπήρχε με την ύπαρξη των ΥΔΕ, να πετιέται στα σκουπίδια.

Αφετέρου δε, οι υπάλληλοι που θα στελεχώσουν τη νέα υπηρεσία δημοσιονομικού ελέγχου της Περιφέρειας να μην είναι απαλλαγμένοι αστικών ευθυνών και καταλογισμού, όπως οι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών, με αποτέλεσμα να βρίσκονται υπό τη δαμόκλειο σπάθη της τιμωρίας ακόμα και όταν αποχωρίσουν από την υπηρεσία, για ευθύνες που δεν τους αναλογούν. Χώρια τις ασκούμενες πιέσεις στη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους.

Κατά την άποψή μας, οι δυσκολίες στην εφαρμογή της νομοθεσίας, η αναστάτωση που έχει επέλθει στις οικονομικές υπηρεσίες έξι μήνες τώρα, οι καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών με αυτές, προέρχονται από την έλλειψη προσωπικού που μαστίζει το φορέα .

  • Από τη μεταφορά νέων αρμοδιοτήτων στις υπηρεσίες,  χωρίς αυτές να συνοδεύονται από το αντίστοιχο νέο προσωπικό για τον όγκο εργασίας που έχει ο δημοσιονομικός έλεγχος.
  • Από την έλλειψη κατάλληλης εκπαίδευσης – επιμόρφωσης του υπάρχοντος προσωπικού που αναλαμβάνει αυτές τις αρμοδιότητες.

Η ανάγκη ενίσχυσης των οικονομικών υπηρεσιών  σε προσωπικό ήταν κάτι γνωστό απ’ όταν ψηφίστηκαν οι σχετικοί νόμοι και οι Περιφερειάρχες όφειλαν να παλέψουν γι’ αυτό.

Δεν το έκαναν καθώς και αυτοί συντάσσονται με τη γενικότερη πολιτική των κυβερνήσεων για απαξίωση, συρρίκνωση του δημοσίου, ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας (αξιοποίηση το λένε) και χαρατσώματος του λαού με την ανταποδοτικότητα σε υπηρεσίες που άλλοτε παρείχαμε ως δημόσιοι φορείς δωρεάν.

Οι αλλαγές στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ουσιαστικά αφορούν στην εναρμόνιση των γεωτεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας με τις γενικότερες πολιτικές της ΕΕ στον αγροτικό τομέα. Τις προσαρμόζει στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Σε  μια πολιτική που οδηγεί στο ξεκλήρισμα της μικρομεσαίας αγροτιάς και των κτηνοτρόφων.

Στο ζήτημα της έντεχνης διόγκωσης του οργανογράμματος μέσω της δημιουργίας επιπλέον τμημάτων και θέσεων ευθύνης στις παραπάνω Γενικές Διευθύνσεις, δίχως την ύπαρξη του απαραίτητου προσωπικού να τις επανδρώσει και πόρων ώστε να λειτουργήσουν στοιχειωδώς. Θεωρούμε πως κι αυτό γίνεται απλώς και μόνο για λόγους σκοπιμότητας.

Γίνεται προκειμένου να ρίξει στάχτη στα μάτια των πολιτών της Στερεάς Ελλάδας.

Γίνεται για να λειτουργήσει ως «τυράκι» για τους υπαλλήλους της Περιφέρειας που θα ωφεληθούν πρόσκαιρα απ’ το επίδομα θέσης-ευθύνης, προκειμένου να κάμψει τις αντιδράσεις τους και το φρόνημα αντίστασης στη γενικότερη αντιλαϊκή πολιτική που υπηρετεί και αυτή η Περιφερειακή Αρχή.

Για άλλη μια φορά στο σχέδιο Οργανισμού και όσο αφορά τις οργανικές θέσεις του προσωπικού, δεν υπάρχει διάρθρωση με ειδικότητες και αριθμό υπαλλήλων ανά Τμήμα και Διεύθυνση.

Πρόκειται για  επιλογή που εξυπηρετεί και διευκολύνει τη διοίκηση στη μετακίνηση προσωπικού από υπηρεσία σε υπηρεσία ως κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.

Για όλους τους παραπάνω λόγους διαφωνούμε με τις προτεινόμενες αλλαγές στον Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που  καταθέσατε και ζητάμε να τις αποσύρετε.

ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.

Απαιτούμε και διεκδικούμε:

Οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας να λειτουργούν με μοναδικό γνώμονα την κάλυψη των αναγκών των εργαζόμενων και των λαϊκών στρωμάτων, να υπηρετούν το δικαίωμα στην δημόσια και δωρεάν υγεία, παιδεία, πρόνοια, ασφαλή μεταφορά, την προστασία του περιβάλλοντος κλπ.

Να διασφαλίζεται και να προωθείται η μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα για όλους τους εργαζόμενους.

8/5/2017
ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΝΤΟΥΡΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ