Επίκαιρη Ερώτηση σχετικά με τον ΠΕΣΔΑ

.   25 Σεπτεμβρίου 2017   Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Επίκαιρη Ερώτηση σχετικά με τον ΠΕΣΔΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΣΔΑ

Είναι γνωστό πως μετά από διαπιστωτική πράξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (959 / 22672 / 11- 2 – 2016 ) αναλάβατε και ασχοληθήκατε με την διαμόρφωση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων.

Σε αυτή την βάση, προχωρήσατε, ζητήσατε Τοπικά σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων από τους Δήμους και μετά από επεξεργασία φέρατε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και στο Περιφερειακό Συμβούλιο τον Περιφερειακό Επιχειρησιακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων.

Τα όργανα της Περιφέρειας κατέληξαν κατά πλειοψηφία ( με δική μας διαφορετική γνώμη ) και έστειλαν κεντρικότερα τις σχετικές αποφάσεις τους.

Πριν λίγο διάστημα, όμως δημοσιοποιήθηκε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ( Ε Τμήμα, 923/ 2017 ), με αφορμή τον Σταθμό μεταφόρτωσης των Απορριμμάτων του Δήμου Ερέτριας, όπου αναγνωρίζεται σαν αρμόδιος για την κατάρτιση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων ο Περιφερειακός ΦΟΔΣΑ Α.Ε και στην ουσία ακυρώνεται ο σχεδιασμός που το Περιφερειακό Συμβούλιο Ψήφισε.

Έτσι, πολλά έργα, που περιέχονταν σε αυτόν, παραμένουν μετέωρα.

Έχετε ασχοληθεί με αυτό το σοβαρό ζήτημα ;

Αν ναι, θα επιθυμούσαμε να γνωρίσουμε τις θέσεις και τις προθέσεις σας πάνω σε αυτό.

25-09-2017
ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΝΤΟΥΡΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ