ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

.   24 Ιανουαρίου 2018   Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

Δ Η Μ Ο Σ  ΛΟΚΡΩΝ                                          Αταλάντη  22/1/2018

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ                            Αριθ. Πρωτοκόλλου: 576

Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη
Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@yahoo.gr       

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο  1/2018
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου         

       Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/10,  στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) , την  26 Ιανουαρίου 2018 , ημέρα   Παρασκευή και  ώρα  19,00  μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. Νο 17/2017

                                         (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος. Γεώργιος Βλαχάβας)

 

Θέμα 2ο : Έγκριση 1ης Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο
«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ Δ.Κ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ».

                                             (Εισηγητής ο Γραμματέας Δ.Σ. Κος Βασίλειος Λιάρτης)

 

Θέμα 3ο : Επί αποφάσεως Ο.Ε. περί συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων έτους 2018.

                                         (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

 

Θέμα 4ο : Επί αποφάσεως Ο.Ε. περί συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων έτους 2018.

                                             (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

 

Θέμα 5ο : Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ.

                                        (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

 

Θέμα 6ο : Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2017

                                        (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

 

Θέμα 7ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018

                                        (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

 

Θέμα 8ο : Απόδοση ποσού στο ΦΟΔΣΑ ΛΟΚΡΙΔΑΣ Α.Ε.

                                        (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

 

Θέμα 9ο : Έγκριση προγράμματος δακοκτονίας έτους 2018.

                                        (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος  Κος. Αναστάσιος Θεοχάρης)

 

Θέμα 10ο : Ψήφιση πίστωσης εορταστικών εκδηλώσεων 2018.

                                        (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος  Κος. Αναστάσιος Θεοχάρης)

 

Θέμα 11ο : Επί αιτήσεως της εταιρείας ΒΑΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.

                                        (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος  Κος. Αναστάσιος Θεοχάρης)

 

Θέμα 12ο : Επί αιτήσεων πολιτών για παροχή ύδρευσης εκτός σχεδίου πόλεως.

                                        (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος  Κος. Αναστάσιος Θεοχάρης)

 

Θέμα 13ο : Επί αποφάσεως περί αιτήσεων πολιτών της Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών

                                        (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος  Κος. Αναστάσιος Θεοχάρης)

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ