Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

.   27 Απριλίου 2018   Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

 Δ Η Μ Ο Σ  ΛΟΚΡΩΝ                                           Αταλάντη  23/4/2018
Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ                            Αριθ. Πρωτοκόλλου: 4068

Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου
Τ.Κ. 35200- Αταλάντη

Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@yahoo.gr       

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 4/2018
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο
και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου   

      

       Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/10,  στην τακτική συνεδρίαση   του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) , την  30  Aπριλίου 2018 , ημέρα   Δευτέρα και  ώρα  20.00  μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο : ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. Νο 3/2018 .

                                         (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος. Γεώργιος  Βλαχάβας)

 

Θέμα 2ο : Επί  αποφάσεως Ο.Ε (αριθμ. 8/43/2018) περί παράτασης σύμβασης παραχώρησης

                 άντλησης νερού  στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Α.Ε. 

                                         (Εισηγητής ο Δήμαρχος Λοκρών Κος Νικόλαος Λιόλιος ).                  

 

Θέμα 3ο : Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προυπολογισμού Εσόδων-Εξόδων

                Δήμου Λοκρών Α τριμήνου 2018 .

                                      (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής ).

 

Θέμα 4Ο : Αναμόρφωση Προυπολογισμού Δήμου Λοκρών .

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής ).

 

Θέμα 5ο : Αποδοχή επιχορήγησης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων Δικαστικών αποφάσεων .

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής ).

                                   

Θέμα 6ο : Αποδοχή επιχορήγησης για  τη κάλυψη δράσεων ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ έτους 2018.

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής ).

 

Θέμα 7ο : Πρόσληψη προσωπικού  με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την κάλυψη δράσεων

                ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ έτους 2018 .

                                        (Εισηγητής ο Αν. Δ/ντής Δ.Ο.Υ Κος Παναγιώτης Αγγελής ) .

 

Θέμα 8ο : Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 .

                                        (Εισηγητής η Δ/ντρια Τ.Υ  Κα Τριανταφυλλιά Σιούλα ).

 

Θέμα 9ο : Μείωση εγγυήσεων του έργου με τίτλο < Δημιουργία Λαογραφικού Αγροτικού

                   Πολιτιστικού Μουσείου στο Καλαπόδι Δήμου Λοκρών .

                                        (Εισηγητής η Δ/ντρια  Τ.Υ  Κα Τριανταφυλλιά Σιούλα).

 

Θέμα 10ο : Επί Αιτήσεων παροχής ύδρευσης εκτός σχεδίου πόλεως .

                                         (Εισηγητής η Δ/ντρια  Τ.Υ  Κα Τριανταφυλλιά Σιούλα ).

 

Θέμα 11ο : Επί αιτήσεως ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΤΚΕΕ περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου

                  «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ  Δ.Κ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ».

                                (Εισηγητής  ο Πρ/νος  Τμήμ.H/M έργων & Συγκ/νιών Κος  Ηλίας  Γεωργίτσης ). 

 

Θέμα 12ο : Έγκριση ορίων-περιγραμμάτων οριοθέτησης οικισμών Δήμου Λοκρών , οι οποίοι

                   δεν είχαν περίγραμμα.

                                         (Εισηγητής ο Πρ/νος Τμήμ. Δόμησης Κος  Αθανάσιος Τσαρούχας).

 

Θέμα  13ο :  Ψήφιση  Απολογισμού οικονομικού έτους 2017  του « Ν.Π.Δ.Δ – Δ.Ω.Α »

                                             (Εισηγητής ο Πρόεδρος  Ν.Π.Δ.Δ.-Δ.Ω.Α. Κος. Βασίλειος Καρατράντος).

 

Θέμα  14ο :  Ψήφιση πίστωσης για  εορταστικές- πολιτιστικές εκδηλώσεις .

                                             (Εισηγητής  ο  Αντιδήμαρχος Κος  Αναστάσιος Θεοχάρης ).  

 

Θέμα  15ο :  Επί  Αιτήσεων  φορολογικών  διαφορών .

                                             (Εισηγητής ο  Αντιδήμαρχος  Κος  Αναστάσιος  Θεοχάρης ).

                                                        

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΒΛΑΧΑΒΑΣ