ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στην 35η/5-11-2019 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

.   1 Νοεμβρίου 2019   Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στην 35η/5-11-2019 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

                                                                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Λαμία,   31- 10 – 2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                      Αριθμ. πρωτ.: (οικ.) 243895/2144
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής
του άρθρου 175 του Ν. 3852/2010

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες

Αρ. τηλεφ.
Αρ. FAX
E-mail

: Λ. Καλυβίων 2
: 35 132 Λαμία
: Αναστασία Μίλη
: Ιππολύτη Μπαλκούρα

: 22313-54707,706
: 22313-54715
: oikonomiki.epitropi@pste.gov.gr

 ΠΡΟΣ: Συνημμένο πίνακα αποδεκτών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 35η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος – Λαμία), με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 34/29-10-2019 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

NOMIKA ΘΕΜΑΤΑ

 ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας  [σχετικά με την αγωγή  του Αθανασίου Αδαμόπουλου].

 ΘΕΜΑ  3ο: Αντικατάσταση δικηγόρου λόγω κωλύματος, για να παρασταθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Τμήμα Ε’).

ΘΕΜΑ  4ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης [σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης λόγω τροχαίου ατυχήματος στο Δευτερεύον Επαρχιακό Εθνικό Δίκτυο, 500 μέτρα εκτός ορίων οικισμού Αγίας Τριάδας, Π.Ε. Βοιωτίας].

ΘΕΜΑ  5ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης [σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης λόγω τροχαίου ατυχήματος στο 8ο χλμ της Ε.Ο. Λαμίας – Καρπενησίου].

ΘΕΜΑ  6ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης [σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης λόγω τροχαίου ατυχήματος στην είσοδο της Λαμίας, στον κυκλικό κόμβο Σερδάρη].

ΘΕΜΑ  7ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης [σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης λόγω τροχαίου ατυχήματος στην Ε.Ο. Λαμίας – Δομοκού].

  

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ  8ο: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Π.Ε. Φθιώτιδας».

  

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση της δημοπράτησης του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία Σπερχειού ποταμού ανάντη Μεριστή», προϋπολογισμού 900.000,00 € με Φ.Π.Α., Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ  10ο: Έγκριση 1ου Πρακτικού της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών – Κατασκευή τεχνικών οδικού δικτύου Δήμου Αγράφων», προϋπολογισμού 223.331,65 € με Φ.Π.Α., Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Παράκαμψη Λουτρών Αιδηψού Ν.Α. Εύβοιας», Π.Ε. Εύβοιας.

  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

 

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση του 2ου πρακτικού και κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «Προμήθεια λεπίδων και αλατιέρων», προϋπολογισμού 59.768,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

  

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση α) διενέργειας ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για τις υπηρεσίες καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Κέντρου Προσφύγων στις Θερμοπύλες, συνολικού προϋπολογισμού 147.000,00 € με Φ.Π.Α. και β) των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού.

 ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής για το διαγωνισμό «Παροχή γενικών υπηρεσιών για τη μίσθωση μηχανημάτων για τις δράσεις αποχιονισμού και καταπτώσεων έτους 2019», προϋπολογισμού 781.775,00 €, Π.Ε. Φωκίδας.

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση αλλαγής επωνυμίας σε σύμβαση μεταφοράς μαθητών της ΠΕ Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ  16ο: Έγκριση γνωμοδότησης επί θεμάτων μεταφοράς μαθητών της ΠΕ Φθιώτιδας.

 

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2019 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2019, Π.Ε. Βοιωτίας .

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης δαπανών έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση Εξειδίκευσης πίστωσης την για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, Π.Ε. Εύβοιας .

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας  071), που αφορούν δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών οικονομικού έτους 2019, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2019 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2019, Π.Ε. Φωκίδας .

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 22ο: Τροποποίηση της αριθμ 1498/29-7-2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί «Συγκρότησης των Επιτροπών Παραλαβής των επικεφαλής εταίρων των Κοινωνικών Συμπράξεων του έργου με τίτλο «Προμήθεια Τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής προς τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ για τις Κοινωνικές Συμπράξεις Π.Ε. Εύβοιας/Σκύρου, Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Ευρυτανίας, και Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2018 – 2019, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 23οΈγκριση  μετακίνησης εκτός έδρας του  Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας για τη συμμετοχή του στην έκθεση  “FOOD & LIFE “ 2019   στο Μόναχο της Γερμανίας (27/11/2019 έως τις 1/12/2019).

 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως το μέλος που σας αναπληρώνει, προκειμένου να παραστεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ