Οι εργαζόμενοι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ζητάνε  την άμεση εφαρμογή της  Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

.   5 Νοεμβρίου 2019   Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Οι εργαζόμενοι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ζητάνε  την άμεση εφαρμογή της  Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

Από τον Ιούνιο του 2018 (ΦΕΚ 2358/Β/20-6-2018) τέθηκε σε ισχύ η Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τη ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Β’ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου (Υπουργείο Εσωτερικών) και της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.). Με την από 15 Μαρτίου 2019 τροποποίηση της Ε.Σ.Σ.Ε. (ΦΕΚ 1052/Β’/29-3-2019), αντιμετωπίστηκαν παρερμηνείες και παραλείψεις και εν γένει ζητήματα, που δεν μπορούσαν να επιλυθούν με έκδοση εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών. Έγιναν έτσι ξεκάθαρα τα ζητήματα που αφορούσαν στην έννοια της «πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης», της «περιστασιακής απασχόλησης».

Παρά το γεγονός ότι:

  • Η παραπάνω Συλλογική Σύμβαση αντιμετωπίζει θέματα συνθηκών εργασίας των υπαλλήλων και συμμετοχής τους στα συνδικαλιστικά όργανα. Δεν προβλέπει ρυθμίσεις μισθολογικού περιεχομένου και όρων αμοιβής του προσωπικού.
  • Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας στο δημόσιο τομέα προβλέπει ότι «οι κανονιστικοί όροι της συλλογικής σύμβασης εργασίας έχουν άμεση και αναγκαστική ισχύ» (άρθρο 7 παρ. 1 Ν.1876/90).
  • Έχουν περάσει 18 μήνες από έναρξη ισχύος της Ε.Σ.Σ.Ε..

Ο προηγούμενος Περιφερειάρχης Κώστας Μπακογιάννης αγνόησε τα επανειλημμένα αιτήματα και τις διαμαρτυρίες των εκπροσώπων των εργαζομένων και δεν προχώρησε στην εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Ο νέος Περιφερειάρχης Φάνης Σπανός συνεχίζει την παρελκυστική τακτική του προηγούμενου. Το αίτημα των εκπροσώπων των εργαζομένων για συνάντηση μαζί του, πριν από είκοσι (20) ημέρες, παραμένει σε εκκρεμότητα. Η απάντησή του σε σχετική επερώτηση Περιφερειακού Συμβούλου ήταν, ότι το ζήτημα είναι σύνθετο και περιμένει τη συγκρότηση της νέας ΕΝ.Π.Ε.  για να εξεταστεί το θέμα. Απάντηση που κάθε άλλο παρά πρόθεση εφαρμογής της ΕΣΣΕ δείχνει.

Η υπομονή των εργαζομένων εξαντλήθηκε. Τα περιθώρια επίλυσης του  θέματος με συνεννόηση εξαντλήθηκαν. Οι Σύλλογοι των εργαζομένων θα συνεδριάσουν τις επόμενες ημέρες για να αποφασίσουν μορφές κινητοποίησης.

Ζητάμε την άμεση εφαρμογή της Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

  • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
  • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
  • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
  • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
  • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ