Πρόσκληση στην 2η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στις 14 Ιανουαρίου 2020

.   12 Ιανουαρίου 2020   Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση στην 2η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στις 14 Ιανουαρίου 2020

                                                                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Λαμία, 10 – 01-2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                               Αριθμ. πρωτ.: (οικ.) 4894/23
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής
του άρθρου 175 του Ν. 3852/2010

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 2η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος – Λαμία), με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του υπ΄αριθμ. 1ου/07-01-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ

ΘΕΜΑ 2ο:  Άσκηση προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αίτημα για διορισμό Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

Υπόθεση: Προσφυγή κατά της με αριθμό πρωτ. 2613/175260 απόφασης του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γεν. Δ/νσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας..

ΘΕΜΑ 3ο: Άσκηση προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αίτημα για διορισμό Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

Υπόθεση: Προσφυγή κατά της με αριθμό πρωτ. 2614/175268 απόφασης του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γεν. Δ/νσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 795/6/03-01-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί απευθείας ανάθεσης εργασιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Φθιώτιδας (χιονοπτώσεις – παγετός από την  3/1/2020) .

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 648/3/2-1-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί απευθείας ανάθεσης εργασιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Φθιώτιδας (επιφυλακή μέσων  από την 2/1/2020).

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 294270/1230/28-12-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί απευθείας ανάθεσης εργασιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Φθιώτιδας  (χιονοπτώσεις – παγετός  από την  28/12/2019) .

 ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ.1736/11/07-01-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί απευθείας ανάθεσης εργασιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Φθιώτιδας   (χιονοπτώσεις – παγετός από την  5/1/2020) .

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1674/4/05-01-2020 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων. (χιονοπτώσεις – παγετός από 05/01/2020).

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Επισκευή και συντήρηση κτιρίων ιδιοκτησίας Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισμός 74,400 € .

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση: α) Διενέργειας ανοικτού  διεθνή δημόσιου διαγωνισμού για την “προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας Φωκίδας και των νομικών προσώπων αρμοδιότητας της για τα έτη 2020-2023” συνολικού προϋπολογισμού 748.750,40 € β) των όρων της συνημμένης Διακήρυξης και γ) της δέσμευσης πίστωσης, Π.Ε. Φωκίδας .

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση παράτασης της υπ αριθμ. 28388/468/2019 σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας και της δέσμευσης πίστωσης, Π.Ε. Φωκίδας .

 

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2020 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2020, Π.Ε. Βοιωτίας .

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας και ενός Περιφερειακού Συμβούλου για τη συμμετοχή τους στην έκθεση 28η  AGROTICA 2020 (30/1-2/2/2020)που θα πραγματοποιηθεί στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης .

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Μωυσή Μπερμπερή Περιφερειακού Συμβούλου Π.Σ.Ε., για τη συμμετοχή του στη διεθνή τουριστική έκθεση “VAKANTIEBEURS 2020”,  στην  Ουτρέχτη Ολλανδίας (15-19/1/2020) .

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως το μέλος που σας αναπληρώνει, προκειμένου να παραστεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής.

  

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ