ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. & ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

.   23 Μαρτίου 2020   Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. & ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11_24-03-2020