“ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ-ΕΥΒΟΙΑΣ” : ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΣΤΟΝ ΜΟΡΝΟ

.   24 Οκτωβρίου 2020   Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο “ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ-ΕΥΒΟΙΑΣ” : ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΣΤΟΝ ΜΟΡΝΟ

Λαμία, 22/10/2020

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΣΤΟΝ ΜΟΡΝΟ.

Που προτείνει η κ. Μπατζελή.

Κατά την γνώμη μου, πρέπει να το ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΟΥΜΕ γιατί :

  1. Τα ευρύτερης κοινωνικής σημασίας έργα δεν μπορεί να  γίνονται στην λογική της ανταπόδοσης, του « πάρε – δώσε ».
  2. Κάθε τόπος πρέπει να συγκεντρώνει την προσοχή Κυβέρνησης, Τοπικής και Περιφερειακής Διοίκησης προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες του λαού της περιοχής και να διασφαλίσει την προοπτική της εξέλιξης του τόπου ( φυσικό περιβάλλον, συνθήκες ζωής, παραγωγική δραστηριότητα ).
  3. Το νερό είναι πηγή ζωής για όλη την κοινωνία και όχι στοιχείο εμπορικής διαπραγμάτευσης.
  4. Η Δωρίδα δικαιούται ότι χρειάζεται και σαφώς περισσότερα από ότι  ζητάει ο Δήμος, χωρίς αυτό να σημαίνει πως αυτά είναι απαιτητά λόγω της ευρύτερης αξιοποίησης του νερού.

Το ζήτημα περιπλέκεται γιατί οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις εμπορευματοποιούν τα κοινωνικά αγαθά και μεταξύ αυτών το νερό…

Σε αυτή την κατεύθυνση και στην λογική των ιδιωτικοποιήσεων χρησιμοποιούν την ΕΥΔΑΠ, που είναι Α.Ε και λειτουργεί με ιδιωτικό-οικονομικά κριτήρια.

Αυτή εμπορεύεται το νερό διαμορφώνοντας σε συνεργασία με την εκάστοτε κυβέρνηση το τιμολόγιο πώλησης του στους κατοίκους της Αθήνας.

Συνεπώς τα αιτήματα μας είναι :

  • Το νερό είναι λαϊκή περιουσία, στοιχείο απαραίτητο για την ζωή της κοινωνίας. Δεν είναι εμπόρευμα.
  • Ένα τέτοιο αγαθό οφείλει να το διαχειρίζεται αποκλειστικά δημόσιος φορέας, χωρίς ΑΕ και ιδιώτες…. Με στόχο να παρέχεται δωρεάν στον λαό.
  • Ο Δημόσιος φορέας διαχείρισης του νερού θα λειτουργεί με ευθύνη του κράτους και το κόστος της θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, όπου φυσικά συμβάλει αποφασιστικά ο λαός.
  • Οι πηγές του νερού είναι λαϊκή περιουσία , αναγκαία για την κάλυψη των αναγκών της κοινωνίας και όχι στοιχείο εμπορικής διαπραγμάτευσης.
  • Η περιοχή της Δωρίδας, όπου βρίσκεται το φράγμα του Μόρνου πρέπει να συγκεντρώνει την προσοχή Κυβέρνησης, Τοπικής και Περιφερειακής Διοίκησης προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες του λαού της περιοχής και να διασφαλίσουν την προοπτική της εξέλιξης του τόπου ( φυσικό περιβάλλον, συνθήκες ζωής, παραγωγική δραστηριότητα ).
  • Να αντιμετωπισθεί άμεσα το πρόβλημα της άρδευσης στην περιοχή του Μόρνου, που έχει παραλειφθεί απαράδεκτα…. Να εξασφαλιστεί η συνεχής ροή νερού στο ποτάμι κατ’ ελάχιστο σε ποσοστό 2% του νερού της λίμνης.

Δεν διαπραγματευόμαστε με την Ανώνυμη εταιρεία, που ζητάμε αντικατασταθεί αποκλειστικά από δημόσιο φορέα.

Απαιτούμε από την κυβέρνηση………..