ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 44η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.ΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ (1-12-2020)

.   28 Νοεμβρίου 2020   Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 44η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.ΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ (1-12-2020)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-44_1-12-2020