ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ» ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (15 Δεκεμβρίου 2020, Τρίτη, 10:00 π.μ.)

.   17 Δεκεμβρίου 2020   Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ» ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (15 Δεκεμβρίου 2020, Τρίτη, 10:00 π.μ.)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ» ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

15 Δεκεμβρίου 2020, Τρίτη, 10:00 π.μ.

Με τηλεδιάσκεψη.

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ζητήματα πολιτικής αντιπαράθεσης στην οικονομική διαχείριση

Εκτιμάμε πως είναι πολιτικά αναγκαίο…… λίγο πριν την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τον οικονομικό προϋπολογισμό και προκειμένου να συμβάλλουμε στην ουσιαστική συζήτηση για τις αρχές που ακολουθήθηκαν στην κατάρτισή του…… στην σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής …. Ακόμη και σε ειδική συζήτηση….. να αποσαφηνιστούν :

Θέτουμε αυτά τα ζητήματα όχι χάριν της δημιουργίας κάποιων εντυπώσεων, αλλά για να καταδείξουμε την διαφορετικών μας αντιλήψεων και να ασκήσουμε πιέσεις ώστε να παρθούν κυρίαρχα υπόψη οι ανάγκες της εργατικής – λαϊκής οικογένειας.….

Επιδιώκουμε ουσιαστική συζήτηση στα επίπεδα :

Ειδικότερα ζητήματα.

Θεωρούμε  επίκαιρο και αναγκαίο, να ζητήσουμε  από την Περιφερειακή Αρχή, να μας ενημερώσει, για το πως παρακολουθεί και χειρίζεται το ζήτημα της αξιοποίηση του χώρου που διατίθεται στο πρώην στρατόπεδο Τσαλτάκη, στην πόλη της Λαμίας…. Πως σκέπτεται να αξιοποιήσει τα 9,3 στρέμματα του διαθέτει…. Πως αντιμετωπίζει την νέα χωροθέτηση και κατανομή που γίνεται για να διευκολυνθεί η παραχώρηση του δικαστικού μεγάρου σε ΣΔΙΤ, όταν χρειάζεται να αλλάξει για αυτό ο Γενικός Πολεοδομικός Σχεδιασμός….. Πως συνεργάζεται με τον Δήμο για αυτό το θέμα και πως αντιμετώπισαν την παρέμβαση του Υπουργείου Οικονομικών υπερ της Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα…. Πως βλέπει την παραχώρηση δημόσιας περιουσίας σε ιδιώτη….

******************

Υπενθυμίζουμε πως αρκετοί αγρότες της Κωπαΐδας περιμένουν να τους δοθεί η δυνατότητα να ρυθμίσουν τα χρέη τους από τέλη άρδευσης και να τους δοθεί η δυνατότητα να πάρουν « βεβαίωση ρύθμισης » για να μην χάσουν άλλα δικαιώματα και δυνατότητες.

Το ζήτημα αυτό, σύμφωνα με όσα συζητήσαμε στην προηγούμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, πρέπει να έλθει στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Πέμπτης, προκειμένου να κερδηθεί χρόνος και να μην υπάρξουν καθυστερήσεις….

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο :  Έγκριση του αριθμ. 46/11-12-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο : Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης σχετ. με το  υπ’ αριθμ. πρωτ. 1748899/3210 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων  της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.

Αφορά κατάληψη χώρου, που είναι στην αρμοδιότητα και τον έλεγχο της Περιφέρειας  για επαγγελματική χρήση…..

Δεν έχουμε αντίρρηση στον διορισμό δικηγόρου για την αντιμετώπιση της προσφυγής του ενδιαφερομένου …… Όχι για το θέμα της αρμοδιότητας, που είναι αποσαφηνισμένο, όπως φαίνεται και στο εισηγητικό σημείωμα της υπηρεσίας.

ΘΕΜΑ 3ο : Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Προσφυγή του Ιωάννη Παπαδημητρίου]

Αφορά πρόστιμο για χρήση νοθευμένου πετρελαίου…. Δεν έχουμε αντίρρηση.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ-ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΘΕΜΑ 4ο : Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, Π.Ε. Βοιωτίας.

Οι συγκεκριμένες ανάγκες που επιχειρείται να καλυφθούν είναι πάγιες και απαιτούν μόνιμο προσωπικό…. Υποκριτική είναι η επίκληση έκτακτων αναγκών και πολύ περισσότερο της πανδημίας.

Επειδή δεν θέλουμε να ενθαρρύνουμε αυτή την λογική κάλυψης των αναγκών της Περιφέρειας σε προσωπικό…. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση….

Αντιπροτείνουμε την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, με πλήρη δικαιώματα…. Αυτό επιβάλλει η σημερινή σύνθεση του Γραφείου Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε Βοιωτίας.

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 5ο : Παραχώρηση δωρεάν κατά χρήση  εξοπλισμού Η/Υ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λαμίας

Με αυτή την λογική…. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση….. και ζητάμε να επαναφέρετε στην Οικονομική Επιτροπή για συζήτηση την απόφαση της Επιτροπής που γνωμοδότησε για την αντικατάσταση των υπολογιστών, που δεν πρέπει να εξετάζονται συνολικά σαν αριθμός, αλλά σαν υλικά θέσεως.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση του πρώτου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά τον ανοικτό  διαγωνισμό «Προμήθεια ελαστιχοφόρου εκσκαφέα μετά παρελκομένων», συνολικού προϋπολογισμού 260.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

Δεν έχουμε αντίρρηση.

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση του υπ’ αριθμ. 6 πρακτικού της επιτροπής του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών, φίλτρων, ελαστικών μπαταριών και συντήρηση – επισκευή μηχανημάτων έργων – φορτηγών και οχημάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα», προϋπολογισμού 258.818,70€ με Φ.Π.Α. (αριθμ. Διακήρυξης 12/110934/3857/12-6-2020) -Τμήμα 20.

Δεν έχουμε αντίρρηση.

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για το έργο: «Προμήθεια τροφίμων & ειδών  βασικής υλικής συνδρομής  για τις ανάγκες του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του ταμείου ευρωπαϊκής βοήθειας προς τους άπορους (Τ.Ε.Β.Α.) της Π.Ε. Βοιωτίας περιόδου 2015-2016»προϋπολογισμού 162.073,64 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το πρόγραμμα Τ.Ε.Β.Α είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την διανομή τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής σε όσους έχουν ανάγκη…. Γίνεται ακόμη χρησιμότερο αυτή την περίοδο με την lock down και την αύξηση της ανεργίας και της ανέχειας…..

Έχοντας διαφορετική αντίληψη :

•          για τα κριτήρια και τις διαδικασίες κατάρτισης του πίνακα των ωφελούμενων

•          για την εμπλοκή ΜΚΟ, ιδιωτικών συμβουλευτικών γραφείων και της εκκλησίας για την διανομή  των τροφίμων.

Επειδή θεωρούμε ως η προμήθεια των αναγκαίων τροφίμων θα μπορούσε να γίνει με διαφορετικό τρόπο πιο αποτελεσματικά……

ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση, που δείχνει διαφορετική λογική και προσανατολισμό από αυτόν της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση 1ης τροποποίησης (παράταση προθεσμίας) της Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το Δήμο Αγράφων για την εκτέλεση του έργου  τίτλο «Διαρύθμιση υφιστάμενου κτιρίου – τμήματος Πνευματικού Κέντρου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ» Δ.Ε. Φραγκίστας Δήμου Αγράφων», Π.Ε. Ευρυτανίας.

Αν δεν παραπεμφθεί  στο Περιφερειακό Συμβούλιο….

Δεν έχουμε αντίρρηση στην προτεινόμενη παράταση, που είναι αναγκαία για την πραγματοποίηση του έργου…..

Θέλουμε, όμως να αναδείξουμε, πως η όλη καθυστέρηση προήλθε από την σοβαρή έλλειψη προσωπικού στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, που έκλεισε λόγω έλλειψης υπαλλήλων….

Θεωρούμε πως αυτό πρέπει να δημοσιοποιηθεί….. προκειμένου να αυξηθούν οι πιέσεις στο Υπουργείο και την Κυβέρνηση για πρόσληψή προσωπικού….

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού  (ΥΠΠΟΑ), της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Λαμιέων, για το έργο που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» με τίτλο: «Στερέωση νότιου και νοτιοδυτικού τμήματος τειχών Κάστρου Λαμίας» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Αν δεν παραπεμφθεί  στο Περιφερειακό Συμβούλιο….

Είναι χρήσιμο και αναγκαίο έργο…..Δεν έχουμε αντίρρηση….

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου περιοχής ανατολικής Φθιώτιδας» προϋπολογισμού 620.000,00€ με ΦΠΑ.

Δεν έχουμε αντίρρηση.

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση του Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής  Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας  του έργου «Συντήρηση και επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού ζώνης Λιμένα Ιτέας (Λ.Τ.Ν. Φωκίδας)»προϋπολογισμού 124.000,00€ με ΦΠΑ.

Δεν έχουμε αντίρρηση.

ΘΕΜΑ 13ο : Εισήγηση επί των υποβληθέντων αιτιολογήσεων Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας  του έργου  «Αποκατάσταση τεχνικών έργων και καθαρισμός Μόρνου ποταμού »  α) Έγκριση Πρακτικών Ι και ΙΙ του διαγωνισμού και β)ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη  Π.Ε. Φωκίδας

Θεωρούμε ιδιαίτερα προσεκτική την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, που αναδεικνύει πολύ καλά τα κενά του νόμου για τις διαγωνιστικές διαδικασίες αλλά και την ανεπάρκεια του στον καθορισμό των αρμοδιοτήτων του Τεχνικού Συμβουλίου…..

Σε αυτή την βάση….. Θα συμφωνήσουμε με την εισήγηση και ταυτόχρονα θα απαιτήσουμε εξηγήσεις για τα προβλήματα που προκύπτουν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και το Υπουργείο.

Ζητάμε, επιπλέον, για λόγους εμπειρίας, να ενημερωθούμε για το πως σχολιάζουν η αρμόδια τεχνική υπηρεσία και οι συντάκτες της μελέτης του έργου την αιτιολόγηση των υψηλών προσφορών….

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση πρότασης τροποποίησης της ΣΑ ΕΠ066 του  Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Αν δεν παραπεμφθεί  στο Περιφερειακό Συμβούλιο….

Με την συγκεκριμένη τροποποίηση προτείνονται :

Και οι δύο προτάσεις είναι απολύτως χρήσιμες και αναγκαίες….Δεν έχουμε αντίρρηση….

Θέλουμε, όμως, να σημειώσουμε πως η χρηματοδότηση της συγκεκριμένης Συλλογικής Απόφασης γίνεται με αργούς ρυθμούς και πως – κατά την εκτίμηση μας – τα έργα αυτά θα καθυστερήσουν, αν και είναι απολύτως αναγκαία…

Για αυτό ζητάμε να γίνει προσπάθεια ειδικής χρηματοδότησης τους από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή τις Δημόσιες Επενδύσεις.

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση της ηλεκτρονικής δημοπράτησης  του έργου : «Επισκευή ορειβατικού καταφυγίου Βαρδουσίων» με  ανοικτό διαγωνισμό προϋπολογισμού 240.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

Δεν έχουμε αντίρρηση.

ΘΕΜΑ 16ο : Χορήγηση παράτασης συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης : «Παράλληλα έργα  Δήμου Λιανοκλαδίου, Δ.Δ. Λυγαριάς του Δήμου Λαμιέων»,  αναδόχου σύμπραξης μελετητών « ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ &    ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.– ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. – ΤΟΜΗ  Α.Ε.Μ.Ε.Υ.»

Πρόκειται για μελέτη που ξεκίνησε το 2010 και καθυστερεί  γιατί εκκρεμεί η Περιβαλλοντική αδειοδότηση του εν λόγω έργου, από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας..

Σχετίζεται με τον αναδασμό της περιοχής, που βρίσκεται  12 χρόνια σε εξέλιξη….

Στις αιτιολογήσεις της πρότασης, που διατυπώνει η εισήγηση, αποτυπώνεται το κλίμα γραφειοκρατίας, η έλλειψη πολιτικής βούλησης, αλλά και η ολιγωρία των αντίστοιχων υπηρεσιών.

Η αμέλεια στην παρακολούθηση της μελέτης είναι προφανής, αν αναλογιστούμε πως παράταση υπήρχε μέχρι τις 15/1/2020….. οπότε υπέβαλαν αίτηση για νέα παράταση οι εργολήπτες.

Αναφέρουμε, επίσης, πως το Τεχνικό Συμβούλιο συνεδρίασε 6/10/2020, γνωμοδοτώντας γενικά και αφηρημένα πως συμφωνεί στην παράταση,.

Η αίτηση αυτή έφτασε στην Οικονομική Επιτροπή ένα χρόνο μετά.

Σαν Περιφέρεια οφείλουμε να απαιτήσουμε από το Υπουργείο και την Αποκεντρωμένη να κάνουν την δουλειά τους…. Οφείλουμε να ζητήσουμε μετά από το τεχνικό συμβούλιο να προσδιορίσει το χρόνο που χρειάζεται η ολοκλήρωση της μελέτης….. ΤΟΤΕ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ.

Ειδικό ενδιαφέρον οφείλει να επιδείξει η Περιφερειακή Αρχή για το πως παρακολουθούνται οι αναδασμοί και οι συνοδές μελέτες από την υπηρεσία.

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση του δεύτερου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά την 1η Πρόσκληση για  τον διαγωνισμό με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών(ΔΣΑ), με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Φωκίδας, για τρία σχολικά έτη: 2020-21, 2021-2022 και 2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού 3.609.326,88 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και δικαιωμάτων προαίρεσης 20%.

Αφορά παράταση του χρόνου υποβολής δικαιολογητικών…… Σε ΚΤΕΛ και Κοινοπραξία Ταξί….

Υπενθυμίζοντας την άποψη, που από καιρό έχουμε διατυπώσει, πως, ο συγκεκριμένος τρόπος λειτουργίας δεν εξασφαλίζει τον αναγκαίο συντονισμό κα παρακολούθηση των μαθητικών δρομολογίων…. Πως χρειάζεται εξ υπαρχής μελέτη του ζητήματος, για διαμόρφωση ενιαίου τρόπου λειτουργίας και συγκεκριμένη μεθοδολογία από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες……. Ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ.

ΘΕΜΑ 18ο : Εισήγηση για τροποποίηση δρομολογίου και νέο δρομολόγιο μεταφοράς μαθητών   σχολικού έτους 2020-21, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης

Αφορά μεταβολές στην μετακίνηση συγκεκριμένων  μαθητών…. Δεν έχουμε αντίρρηση.

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση: α) αποστολής πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών  για την κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών από το κέντρο φιλοξενίας προσφύγων Ριτσώνας και το ξενοδοχείο “HOTEL STEFANIA, των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για το σχολικό έτος 2020-2021 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ,  συνολικού προϋπολογισμού 73.791,72 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης, β) των όρων της 09/2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ»

Δεν έχουμε αντίρρηση.

ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση: α) αποστολής πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών  για την κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών από το κέντρο φιλοξενίας προσφύγων Ριτσώνας και το ξενοδοχείο “HOTEL STEFANIA”, των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για το σχολικό έτος 2020-2021 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ,  συνολικού προϋπολογισμού 249.714,92 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης , β) των όρων της 08/2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Α «ΜΕΓΑΛΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ»

Δεν έχουμε αντίρρηση.

ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση πρακτικών της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης στα πλαίσια του Β΄ΔΣΑ της 2ης πρόσκλησης υποβολής προσφορών ανάθεσης συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών αρμοδιότητας Π. Ε. Βοιωτίας για τα σχολικά έτη 2020-2021 & 2021- 2022 Π.Ε. Βοιωτίας.

Η εισήγηση διαμορφώθηκε σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, που και εδώ φαίνεται να δημιουργεί προβλήματα…. Ειδικά με την αξιοποίηση ταξί με διαφορετική έδρα…..

Δεν έχουμε αντίρρηση.

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2020 , Π.Ε. Εύβοιας.

Δεν έχουμε αντίρρηση.

ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2020 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2020, Π.Ε. Βοιωτίας.

Δεν έχουμε αντίρρηση.

ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2020 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2020,Π.Ε. Φωκίδας.

Δεν έχουμε αντίρρηση.

ΘΕΜΑ 25ο : Έγκριση Εξειδίκευσης δαπάνης για τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς του 2020 στην Π.Ε.  Φωκίδας.

Δεν έχουμε αντίρρηση.

ΘΕΜΑ 26ο : Α)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2020». Β)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον  Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2020 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2020»

Δεν έχουμε αντίρρηση.