Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις της “ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ” προς τον Δήμαρχο και το ΔΣ του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας

.   30 Δεκεμβρίου 2020   Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις της “ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ” προς τον Δήμαρχο και το ΔΣ του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας

Δίστομο 28/12/2020

Προς τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

Κοινοποίηση:
1) κ. Δήμαρχο
2) κ. Δημοτικούς Συμβούλους
3) Τοπικό Συμβούλιο Διστόμου

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σύμφωνα με το υπ` αριθμ. 193606/22-10-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας και το υπ` αριθμ. 229582/558/02-11-2020 έγγραφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας το οποίο κοινοποιήθηκε στον Δήμο Διστόμου- Αράχωβας- Αντίκυρας δημοσιοποιείται  η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 400 ΚV για τη σύνδεση του ΚΥΤ Αγίου Νικολάου με το ΚΥΤ Διστόμου στους Δήμους Λεβαδέων και Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας του ν. Βοιωτίας» με φορέα υλοποίησης την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.-ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

Ζητάμε να μας απαντήσετε

  • γιατί δεν ετέθη το θέμα προς συζήτηση και γνωμοδότηση από τα αρμόδια όργανα του Δήμου μας (Τ.Σ. και Δημ.Συμβ.) όπως προβλέπεται; 
  • συμφωνείτε με την εν λόγω μελέτη και ταυτίζεστε τόσο ώστε να παρακάμπτετε κι αυτή την ισχνή δυνατότητα που δίνει ο νόμος στις «τοπικές κοινωνίες» όπως τις λέτε να εκφραστούν μιας και η προθεσμία απάντησης του Δήμου Δ.Α.Α. έληγε στις 2-12-2020 ;

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Κ. Πρόεδρε

Είναι στοιχειώδης υποχρέωση της Διοίκησης να εισηγείται τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου έχοντας καταθέσει εγκαίρως κι εγγράφως ολοκληρωμένες εισηγήσεις για το καθένα από αυτά. Για την επερχόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τρίτης 29/12/2020, μαζί με την διαμαρτυρία μας για την απαράδεκτη «δια περιφοράς» διαδικασία δηλώνουμε τα εξής:

1ο θέμα: «Έγκριση αγοράς δικαιώματος επικαρπίας ορισμένου χρόνου                                    (18 χρόνια) κτηρίων και λοιπών κτισμάτων στη θέση «ΚΟΥΤΣΟΥΡΙ-ΚΑΝΑΛΕΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ» (Μπαρλέικα), για τις κοινωφελείς φιλανθρωπικές και πολιτιστικές δραστηριότητες του Δήμου Διστόμου- Αράχωβας- Αντίκυρας»

Καθώς δεν υπάρχει εισήγηση που να απαντά και να ενσωματώνει ζητήματα όπως :

α) οικονομική μελέτη σχετικά με το κόστος που θα κληθεί να πληρώνει ο Δήμος κατά έτος

β) οικονομοτεχνική μελέτη για τις ανάγκες βελτίωσης- επισκευής των κτηρίων, τον έλεγχο στατικότητας κι αντισεισμικότητάς τους με ανάλυση του απαιτούμενου κόστους

γ) ποιες ακριβώς δραστηριότητες προορίζεται να καλύψουν τα εν λόγω κτήρια και

δ) σε ποιο καθεστώς θα βρεθούν αυτά μετά την παρέλευση των 18 χρόνων; Θα επιστραφούν στον ιδιώτη;

Ζητάμε την αναβολή της συζήτησης.

2ο θέμα: «Έγκριση ίδρυσης Δημοτικής Συγκοινωνίας (συγκοινωνιακό έργο μεταφοράς προσώπων) για την εξυπηρέτηση των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Διστόμου- Αράχωβας- Αντίκυρας»

Η διανεμημένη εισήγηση είναι ελλιπέστατη καθώς δεν απαντά και δεν  ενσωματώνει ζητήματα όπως                                                                                                                                  α) η μετακίνηση των πολιτών θα είναι δωρεάν;

β) με ποια μέσα θα γίνονται οι μετακινήσεις; Θα αγοραστούν οχήματα ή θα υπογραφούν συμβάσεις με ιδιώτες;    

γ) θα προχωρήσει ο Δήμος στις απαραίτητες προσλήψεις προσωπικού;

δ) Γιατί η συγκοινωνιακή μελέτη δεν ήρθε προς ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου;

Ως Λαϊκή Συσπείρωση είμαστε υπέρ της δωρεάν μετακίνησης των πολιτών και θεωρούμε τα παραπάνω ερωτήματα σοβαρά και καίρια να απαντηθούν ώστε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να είναι ολοκληρωμένη και συλλογική κι όχι με εν λευκώ εξουσιοδότηση στον κ. Δήμαρχο.  Ζητάμε την αναβολή της συζήτησης.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
της Λαϊκής Συσπείρωσης

Ζάκκας Λουκάς
Παντίσκας Σωτήρης