ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

.   13 Μαρτίου 2021   Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ :την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :1. Δήμαρχο Δήμου Δωρίδας
2. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
3. Γραμματέα Δημ. Συμβουλίου κ. Μπάκα

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σε απάντηση του ενημερωτικού σημειώματος αρ. πρωτ. 1997/01-03-2021, που απαιτείτε γραπτή αίτηση πριν από κάθε Δ.Σ. από τον κάθε δημοτικό σύμβουλο για να του δώσετε το λόγο, λέμε τα εξής:

Αντί να ενισχύεται το δικαίωμα λόγου και οι δημοκρατικές διαδικασίες, ενισχύεται μια γραφειοκρατική διαδικασία. Στόχος είναι να περιοριστεί ο διάλογος, η κριτική και η διεκδίκηση απέναντι στις αντιλαϊκές πολιτικές που εφαρμόζονται. Είναι χωρίς αντίκρισμα. Κάθε δημοτικός σύμβουλος,  μη γνωρίζοντας πώς θα εξελιχθούν τα θέματα Η.Δ. θα δηλώνει ομιλητής, για να ανταποκριθεί στην αποστολή του.

            Για την καλύτερη λειτουργία του Συμβουλίου θα ήταν πιο ουσιαστικό να εξασφαλίσετε έγκαιρα την καταγραφή των πρακτικών, ώστε να υπογράφει ο κάθε σύμβουλος αυτά που ειπώθηκαν. Τις αποφάσεις, τα ψηφίσματα, όπως συμφωνήθηκαν, για να μην έχουμε το φαινόμενο που παρουσιάστηκε στο ψήφισμα που καταθέσαμε στις 9/2/21, προ ημερησίας διάταξης, με θέμα «Ψήφισμα για τη διάθεση των υγρών αποβλήτων του ιχθυογεννητικού σταθμού ΝΗΡΕΑΣ».

            Το ψήφισμα που  αναρτήθηκε σαν απόφαση δεν έχει σχέση με όσα συμφωνήθηκαν και ψηφίστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πέραν από την “περιβαλλοντική υποβάθμιση” και την “προθεσμία ενός μήνα” που θέλατε να μη συμπεριληφθεί, απαλείψατε την πιο επίμαχη παράγραφο για την ευθύνη του Δήμου.

Γράφαμε: “Εάν σε εύλογο διάστημα δεν έχουμε από σας (το ΝΗΡΕΑ) ακριβές χρονοδιάγραμμα για την πιστή εφαρμογή της περιβαλλοντικής άδειας του ιχθυογεννητικού σταθμού, ο Δήμος Δωρίδας θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για να διασφαλίσει τη νομιμότητα, τους δημότες και το περιβάλλον της περιοχής”.

Αντί αυτού γράψατε: “Εξουσιοδοτεί τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Πολίτη Σταύρο για τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή μη περιβαλλοντικού προβλήματος”!

  • Υπάρχει περίπτωση κύριοι της Δημοτικής Αρχής η περιβαλλοντική μελέτη να πρόβλεπε υποχρέωση του ΝΗΡΕΑ να φτιάξει αγωγό υγρών αποβλήτων  200 μέτρα από την ακτή, αν δεν δημιουργείται περιβαλλοντικό πρόβλημα;
  • Τί ακριβώς θα διαπιστώσει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος; Πως μπορεί και να μην ευσταθεί η περιβαλλοντική μελέτη;

Φανταστείτε η Χιλιαδού  να μην ήταν και περιοχή NATURA!

Ως Λαϊκή Συσπείρωση απαιτούμε:

  • την τροποποίηση και δημοσιοποίηση του ψηφίσματος για το ΝΗΡΕΑ, όπως αυτό είχε συμφωνηθεί και ψηφιστεί.
  • ο Δήμος Δωρίδας, εάν σε εύλογο διάστημα δεν έχουμε από το ΝΗΡΕΑ ακριβές χρονοδιάγραμμα για την πιστή εφαρμογή της περιβαλλοντικής άδειας του ιχθυογεννητικού σταθμού, να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για να διασφαλίσει τη νομιμότητα, τους δημότες και το περιβάλλον της περιοχής.

11 Μάρτη 2021