ΔΗΛΩΣΗ

της Λ.Σ. στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΔΗΛΩΣΗ

της Λ.Σ. στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΔΗΛΩΣΗ της Λ.Σ.
στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Με αφορμή τη συχνή συζήτηση θεμάτων γύρω από την αδειοδότηση εγκατάστασης και λειτουργίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκές συστοιχίες και υδροηλεκτρικά έργα), ως ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, θεωρούμε πολιτικά σκόπιμο να σημειώσουμε :

  • Τα θέματα αυτά έχουν κοινωνικό-πολιτική σημασία  και ταξική διάσταση αφού  εξυπηρετούν σχεδιασμούς και συμφέροντα αντίστοιχα του εκμεταλλευτικού συστήματος που ζούμε.
  • Σε αυτό το σύστημα, τα όποια μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος παίρνονται ή θα παρθούν, δεν μπορεί να περιορίσουν την κερδοσκοπική δραστηριότητα του μεγάλου κεφαλαίου και των μονοπωλιακών ομίλων.
  • Η δήθεν καλύτερη ερμηνεία των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου, τα όποια διοικητικά μέτρα και η δήθεν χωροταξική διευθέτηση των παρεμβάσεων των μονοπωλίων είναι αναποτελεσματικά και απλά καλλιεργούν αυταπάτες.
  • Μοναδική λύση στο πρόβλημα είναι ο ενιαίος, αποκλειστικά δημόσιου χαρακτήρα φορέας, παραγωγής, διανομής και διαχείρισης της ενέργειας, στην προοπτική ενός διαφορετικού δρόμου εξέλιξης της κοινωνίας μας, σε αντιμονοπωλιακή κατεύθυνση. Σχεδιασμός και δραστηριότητες αντίστοιχες των λαϊκών αναγκών, με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον.

Αυτό αποτελεί μια ολοκληρωμένη πολιτική αντίληψη, που εξηγεί τη σταθερή αντίθεσή μας στην καπιταλιστική εκμετάλλευση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Η θέση μας είναι εντελώς διαφορετική από όσα – υποκριτικά –  λένε οι εκπρόσωποι των πολιτικών δυνάμεων, που, υπακούοντας στις οδηγίες της Ε.Ε., ψήφισαν τους νόμους, αλλά και από τους λεγόμενους οικολόγους, που θεωρούν πως η καπιταλιστική εκμετάλλευση μπορεί να σεβαστεί το περιβάλλον.

Σε κάθε περίπτωση, θέτουμε στην κρίση του λαού την συνολική μας θέση, αγωνιζόμενοι  πλάι του για να αποτρέψουμε τη συνεχιζόμενη επέκταση κάθε ιδιωτικής πρωτοβουλίας στον τομέα της ενέργειας.

ΛΑΜΙΑ 17 Μάρτη 2021