Δελτίο τύπου της “Λαϊκής Συσπείρωσης”

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Δελτίο τύπου της “Λαϊκής Συσπείρωσης”

Σημα Λαικης ΣυσπείρωσηςΔελτίο τύπου

Θεωρούμε σημαντικό πως έρχεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο το ζήτημα της απογραφής της περιουσίας της Περιφέρειας, σαν αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας.

Θεωρούμε σημαντικό ζήτημα , επίσης, την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος από τις οικονομικές υπηρεσίες.

Θεωρούμε δικαιολογημένη την υπέρβαση κάποιων προθεσμιών για την συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων της απογραφής.

Δεν θα αμφισβητήσουμε τους αριθμούς, που παρατίθενται

Είναι πολιτικά απαράδεκτο να μην συνοδεύεται η έκθεση της επιτροπής με την πολιτική θέση και το πρόγραμμα δράσης της αρχής της Περιφέρειας, που θα εξηγούσε ουσιαστικά την κατάσταση, θα έβαζε στόχους και θα καθόριζε συγκεκριμένες πρακτικές.

Η εικόνα της απογραφής επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις μας :

 • Για την συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση της περιφέρειας, που προκαλεί   επιλογές ή  καθυστερήσεις στα έργα και τις υπηρεσίες, αλλά και δάνεια και χρέη.
 • Πως οι πολλές και συχνές τροποποιήσεις του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού  δεν λύνουν τα προβλήματα υποχρηματοδότησης και  δεν οδηγούν σε διαχειρίσεις χωρίς χρέη.
 • Αναδεικνύει και ζητήματα διαχείρισης, που χρειάζονται  παραπέρα μελέτη.

Πιο αναλυτικά……

 • Αναφέρονται τα διαθέσιμα, αλλά δεν σημειώνονται αυτά που έδωσε η Περιφέρεια με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ…. Δεν αναλύεται το γιατί υπάρχουν σε αυτό το ύψος και δεν γίνεται κανένας συσχετισμός τους με την αντιμετώπιση ανοιχτών υποχρεώσεων.
 • Δεν εξηγείται γιατί παρακρατούνται κρατήσεις στο δημόσιο και σε ασφαλιστικά ταμεία, που έπρεπε να είχαμε αποδώσει.
 • Δεν εξετάζεται ο λόγος ύπαρξης ανεξόφλητων επιταγών μας σε τρίτους, με ποσά σχετικά μικρά….. Ούτε γίνεται αναφορά στο χρονικό διάστημα που παραμένουν ανεξόφλητες….. Δεν εξετάζεται η επάρκεια και η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας μας μαζί τους.
 • Δεν εξηγείται το γιατί έχουμε ανοιχτές υποχρεώσεις από φόρους και ασφάλιση εργαζομένων.
 • Δεν προσδιορίζονται οι προσπάθειες που κάναμε ή θα κάνουμε για να εισπράξουμε αυτά που οφείλονται από τρίτους ( κυρίως επιχειρήσεις)
 • Δεν εξηγείται το γιατί έχουμε ανοιχτές υποχρεώσεις σε μισθοδοσία, υπερωρίες και οδοιπορικά εργαζομένων ( ύψους περίπου 350.000 ευρώ ).
 • Δεν γίνεται κουβέντα για το πώς θα καλυφθούν οι υποχρεώσεις μας σε ανεκτέλεστες ή εκτελούμενες συμβάσεις ( Συνολικού ύψους 90.000.000 ευρώ, όταν τα 85.000.000 αντιστοιχούν σε συμβάσεις που υπογράφτηκαν και άρχισαν να υλοποιούνται.
 • Τι κάναμε ή τι θα κάνουμε με τις επιχορηγήσεις έργων και δράσεων, που δεν είχαν ξεκινήσει στις 31/12/2014….. Τι πρόβλεψη υπάρχει….
 • Οι συμμετοχές σε διάφορους φορείς και Εταιρείες της Περιφέρειας φτάνουν τα 2.800.000 ευρώ, χωρίς ποτέ να εξεταστεί η αποτελεσματικότητα τους.
 • Πώς και πότε θα αναλυθούν τα δάνεια…. Πότε θα εξετασθεί η σκοπιμότητα πραγματοποίησης τους και η αποτελεσματικότητα τους.

Πώς θα αντιμετωπισθούν οι δικαστικές εκκρεμότητες της Π.Ε Εύβοιας ύψους 24.500.000 και της Π.Ε Ευρυτανίας 2.800.000 ευρώ….. Πότε θα γίνει συζήτηση για την ουσία τους.

26/10/15

ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ

ΣΟΦΙΑ ΝΤΟΥΡΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ