Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς-Εύβοιας : Επίκαιρη ερώτηση για την ανάθεση της τροποποίησης του οργανισμού της ΠΣΕ σε ιδιωτική εταιρεία

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς-Εύβοιας : Επίκαιρη ερώτηση για την ανάθεση της τροποποίησης του οργανισμού της ΠΣΕ σε ιδιωτική εταιρεία

Σημα Λαικης Συσπείρωσης

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Επίκαιρη ερώτηση για την ανάθεση της τροποποίησης του οργανισμού της ΠΣΕ σε ιδιωτική εταιρεία.

 

Καταθέτουμε ως αναφορά το έγγραφο των συλλόγων υπαλλήλων περιφερειακών ενοτήτων Π. Στερεάς Ελλάδας και ζητάμε να μας ενημερώσετε για το θέμα.

25-4-16

ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ

ΣΟΦΙΑ ΝΤΟΥΡΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Σύλλογοι Υπαλλήλων Περιφερειακών Ενοτήτων                                          Λαμία 18-4-2016

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

(Λ. Καλυβίων 2 – Λαμία – Τ. Κ.  351 31  Τηλ. : 22313-54711)

ΠΡΟΣ :

  1. Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας   κ.  Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη
  1. Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας

ΚΟΙΝ :

            Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (ΟΣΥΑΠΕ)

ΘΕΜΑ : Για την ανάθεση της τροποποίησης του οργανισμού της ΠΣΕ σε ιδιωτική εταιρία

     Οι εργαζόμενοι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, δηλώνουμε την αντίθεσή μας στην επιλογή της πολιτικής ηγεσίας της Περιφέρειας, να αναθέσει στο Ινστιτούτο Έρευνας και Ρυθμιστικών Πολιτικών, το σύνολο της διαδικασίας σύνταξης μελέτης και διαμόρφωσης της τελικής πρότασης για την κατάρτιση του νέου Οργανισμού της Περιφέρειας.

     Η ενέργεια αυτή πέραν της άσκοπης διάθεσης σημαντικού ποσού, σε δύσκολη εποχή για τα οικονομικά της (την ίδια στιγμή ζητήθηκε από το προσωπικό να περιορίσει τις λειτουργικές δαπάνες, λόγω περιορισμού των πόρων), αποτελεί στάση περιφρόνησης του προσωπικού.

     Λειτουργεί προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή της καλλιέργειας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας και του προσωπικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

    Δεν αξιοποιεί το  κεφαλαίο γνώσης και εμπειρίας δεκαετιών των εργαζομένων της Περιφέρειας, των στελεχών της, οι οποίοι γνωρίζουν το αντικείμενο της κάθε υπηρεσίας, τα προβλήματα, τις ιδιαιτερότητες της κάθε Περιφερειακής Ενότητας και τις λειτουργικές ατέλειες του υφιστάμενου Οργανισμού. Αδρανοποιεί την ομάδα εργασίας (υπ. αριθμ. 100594/864/10-9-2014 απόφασή) για την εν λόγω τροποποίηση.

     Εμείς, οι εργαζόμενοι σας καλούμε να μην προχωρήσετε στην υλοποίηση των  υπ. αριθμ. 437/2015 (ΑΔΑ : ΩΞΟ17ΛΗ-ΓΜΦ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, και να ανακαλέσετε την υπ. αριθμ. 51297/1803/6-4-2016 (ΑΔΑ : 78ΗΡ7ΛΗ-Ω7Υ) απευθείας ανάθεση για την σύνταξη μελέτης – πρότασης για την κατάρτιση του νέου οργανισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο ανωτέρω αναφερόμενο Ινστιτούτο.

Για τον Σύλλογο Υπαλλήλων Π.Ε. Βοιωτίας  – ο Πρόεδρος Δημήτρης Μπαρκώσης

Για τον Σύλλογο Υπαλλήλων Π.Ε. Εύβοιας –  η Πρόεδρος Μαρία Τσάγκα

Για τον Σύλλογο Υπαλλήλων Π.Ε. Ευρυτανίας – ο Πρόεδρος Βασίλης Κουτσοθεόδωρος

Για τον Σύλλογο Υπαλλήλων Π.Ε. Φθιώτιδας – ο Πρόεδρος Φώτης Παπαευσταθίου

Για τον Σύλλογο Υπαλλήλων Π.Ε. Φωκίδας – η Πρόεδρος Φωτεινή Λύτρα