ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ : Επιστολή και πρόσθετα στοιχεία της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ για τις γερμανικές αποζημιώσεις

.   5 Σεπτεμβρίου 2016   Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ : Επιστολή και πρόσθετα στοιχεία της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ για τις γερμανικές αποζημιώσεις

H Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ προώθησε σήμερα στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου επιστολή και πρόσθετα στοιχεία τεκμηρίωσης της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ σχετικά με την Αναφορά της που έχει καταθέσει από τις 15-10-2014, με τη στήριξη της Ευρωκοινοβουλευτικής ομάδας του Κόμματος, για τις γερμανικές πολεμικές αποζημιώσεις που οφείλει το Γερμανικό κράτος στο λαό και τη χώρα μας από τα εγκλήματα των ναζιστικών στρατευμάτων κατοχής.

Στη συνεδρίαση της 2 Ιούνη 2016, η Επιτροπή Αναφορών αποφάσισε η αναφορά της ΠΕΑΕ-ΔΣΕ να παραμείνει ανοιχτή για την παροχή πρόσθετων στοιχείων και την απόφαση περί ανάληψης πρόσθετων ενεργειών για την διερεύνησή της από την Επιτροπή.

Ενόψει της συζήτησης για την έκβαση της αναφοράς στη συνεδρίαση των συντονιστών της Επιτροπής Αναφορών την 8-9-2016 η ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ παρέχει δημοσιευμένα και στον ελληνικό Τύπο, στοιχεία από την από 30-12-2014 έκθεσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) και της έκθεση του 2013 για την έρευνα του ΓΛΚ στα αρχεία για τον Α’ και το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, για το ζήτημα των οφειλόμενων στην Ελλάδα πολεμικών επανορθώσεων από τη Γερμανία. Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, ανεξάρτητα από την γνώμη που μπορεί να έχει κανείς για το ακριβές ύψος των επανορθώσεων αυτών κατά κατηγορία ή τη μεθοδολογία υπολογισμού τους, η έκθεση που επισυνάπτεται τεκμηριώνει την ύπαρξη των αξιώσεων αυτών και την αντίστοιχη υποχρέωση της Ομοσπονδιακή Δημοκρατίας της Γερμανίας για την καταβολή τους στο Ελληνικό κράτος. Ταυτόχρονα, ενόψει και των πιο πάνω στοιχείων που τεκμηριώνουν την αναφορά η ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ και η Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ προτείνουν η Επιτροπή Αναφορών να αναλάβει πρόσθετες ενέργειες για τη διερεύνησή της και συγκεκριμένα:

– Να επικοινωνήσει με όποιο μέσο κρίνει πιο πρόσφορο (αποστολή επιστολών ή προσωπική επικοινωνία) με τις κυβερνήσεις της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Ελλάδας και να ζητήσει την επίσημη τοποθέτησή τους επί των ζητημάτων που περιλαμβάνει η αναφορά της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ, καθώς και επί της έκθεσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους της Ελλάδας, μέσω των αρμόδιων υπουργείων εξωτερικών ή των σχετικών υπηρεσιών τους ή των Μόνιμων Αντιπροσωπειών των δύο κυβερνήσεων στην ΕΕ.

Η επίσημη τοποθέτηση των κυβερνήσεων και των δύο χωρών έχει μεγάλη  σημασία για τη διερεύνηση της αναφοράς, χωρίς την οποία δεν μπορεί να κλείσει, ούτε να θεωρηθεί από την Επιτροπή Αναφορών ότι περάτωσε τις αναγκαίες ενέργειες για την εν λόγω αναφορά, δεδομένου άλλωστε ότι αυτή κρίθηκε παραδεκτή.

Με τις ενέργειές τους αυτές, η ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ και η Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ ζητούν να παραμείνει η σχετική αναφορά ανοιχτή και να αναληφθούν οι προτεινόμενες ενέργειες από την Επιτροπή Αναφορών για την πλήρη διερεύνησή της.