πρόσκληση Δ.Συμβουλίου

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο πρόσκληση Δ.Συμβουλίου

Δήμος Λοκρών (έμβλημα)

Δ Η Μ Ο Σ  ΛΟΚΡΩΝ                                           Αταλάντη  16/12/2016
Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ                            Αριθ. Πρωτοκόλλου: 16004

Ταχ. Διευθ: Πλ. Δημαρχείου

Τ.Κ. 35200- Αταλάντη

Τηλ.: 22330-22495
Fax:  22330-22606
Πληροφορίες: Βας. Λιάρτης
Email.: basliartis@yahoo.gr

                              

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Νο 18/2016
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου

       Καλείστε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν 3852/10,  στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) , την 28  Δεκεμβρίου  2016 , ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  19,30  μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 Θέμα 1ο : ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ.Νο 16,17,/2016

                                         (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος. Ηλίας Κολομτσάς)

 Θέμα 2ο : Επί της απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. για το Πολιτισμό και τον Αθλητισμό περί Έγκρισης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 και του στρατηγικού σχεδιασμού, στοχοθεσία έτους 2017 μετά από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας

(Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. για το Πολιτισμό και τον Αθλητισμό Κος. Ιωάννης Χριστοφόρου)

 Θέμα 3ο : Επί της απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. για το Πολιτισμό και τον Αθλητισμό περί Αναμόρφωσης προϋπολογισμού.

(Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. για το Πολιτισμό και τον Αθλητισμό Κος. Ιωάννης Χριστοφόρου)

 Θέμα 4ο : Παράταση εκτέλεσης έργων LEADER.

                                      (Εισηγήτρια η Γενική Γραμματέας Κα Γιαννούλα Παπαϊωάννου)

 Θέμα 5ο : Επί αποφάσεως του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ω.Α περί Αναμορφώσεως προϋπολογισμού οικ. έτους 2017

                                      (Εισηγητής ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ω.Α. Κος. Ανδρέας Ζαΐμης)

Θέμα 6ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

                                      (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 7ο : Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ.

                                         (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

 Θέμα 8ο : Καθιέρωση 24ώρης λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των Υπηρεσιών του Δήμου Λοκρών

                                         (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

 Θέμα 9ο : Παράταση σύμβασης έτους 2016 προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών,

                                          (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

 Θέμα 10ο : Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής α) για την παραλαβή υπηρεσιών, β) παρακολούθησης

                & παραλαβής προμηθειών έτους 2017.

                                      (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

 Θέμα 11ο : Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής προμηθειών

                ανταλλακτικών οχημάτων ελαστικών κ.λ.π. έτους 2017.

                                      (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 12ο : Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής προμήθειας

                Καυσίμων & λιπαντικών έτους 2017.

                                      (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

Θέμα 13ο : Σύσταση πάγιας προκαταβολής οικ. Έτους 2017.

                                      (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

 Θέμα 14ο : Έκδοση Χ.Ε. Προπληρωμής οικ. Έτους 2017.

                                      (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

 Θέμα 15ο : Συνδρομή σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα Έτους 2017.

                                      (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

 

Θέμα 16ο : Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2017.

                                      (Εισηγητής ο Α/της Διευθυντής  Δ.Ο.Υ. Κος. Παναγιώτης Αγγελής)

 Θέμα 17ο : Εκκίνηση διαδικασιών εκμίσθωσης κτημάτων ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ.

                                      (Εισηγήτρια η Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων Κα. Βασιλική Ανέστη)

 

Θέμα 18ο : Λύση μίσθωσης ακινήτου (αναψυκτήριο) στη θέση ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ της Τ.Κ. Μαρτίνου.

                                      (Εισηγήτρια η Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων Κα. Βασιλική Ανέστη)

 

Θέμα 19ο : Επί αιτήσεως Παπαευσταθίου Ασήμως του Δημητρίου.

                                      (Εισηγήτρια η Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων Κα. Βασιλική Ανέστη)

 Θέμα 20ο : : Επί αιτήσεων δημοτών.

                                      (Εισηγητής ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κος. Ηλίας Κολομτσάς)

Θέμα 21ο : Επί αιτήσεως Καρανάσιου Μαγδαληνής περί αγοράς οικογενειακού τάφου.

                                      (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος  Κος. Βασίλειος Καρατράντος)

Θέμα 22ο : Χορήγηση παραγωγικής άδειας Πωλητή Λαϊκών Αγορών.

         (Εισηγητής ο Προϊστάμενος Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  Κος. Κων/νος Πέτρου)

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ ΚΟΛΟΜΤΣΑΣ

ΚΟΙΝ.:

  1. Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων
  2. Εκπροσώπους Τοπ. Κοινοτήτων

Οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Δ.Κ. & Τ.Κ                                                                                                                                         

έχουν δικαίωμα ψήφου στα Θέματα της ημερήσιας                                 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

διάταξης που αφορούν τις Κοινότητές τους.                                            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

3) Προέδρους Τοπικών Συμβουλίων Νέων                                              ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ

4) Σωματεία, Συλλόγους.

Σημείωση: Οι εισηγήσεις των θεμάτων αποστέλλονται

 στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων τουλάχιστον

 μια ημέρα  πριν τη συνεδρίαση και θα υπάρχει στο γραφείο

 του Προέδρου φάκελος με τις εισηγήσεις για ενημέρωση

 των Δημοτικών Συμβούλων.