Τοποθέτηση της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ στο έκτακτο Π.Σ. της Τετάρτης 28/12/16 με θέμα : «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τοποθέτηση της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ στο έκτακτο Π.Σ. της Τετάρτης 28/12/16 με θέμα : «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

Σημα Λαικης Συσπείρωσης Στερεάς

Τοποθέτηση στο έκτακτο Π.Σ.  της Τετάρτης 28/12/16 με θέμα : Συμπλήρωση- τροποποίηση της απόφασης του Π.Σ.(2-11-16) περί τροποποίησης του Π.Δ. 148/2010 [ΦΕΚ 241/Α/27-12-2010] «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

Όπως έχουμε ήδη δηλώσει, θεωρούμε σκόπιμη και αναγκαία την τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας στην κατεύθυνση του να γίνει αποτελεσματικότερη η λειτουργία της στην κατασκευή έργων και προσφορά υπηρεσιών αναγκαίων στον λαό της περιοχής.

Μια τέτοια τροποποίηση προϋποθέτει ουσιαστικό διάλογο και ανταλλαγή απόψεων και στο Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά και με κάθε άλλο ενδιαφερόμενο φορέα. Με τα σωματεία των εργαζομένων στην Περιφέρεια. Αυτό, όμως δεν έγινε, αν και ήταν ουσιώδες.

Ταυτόχρονα, επισημαίνουμε πως  :

  • Δεν έχουμε ενημερωθεί για την μελέτη – πρόταση από το Ινστιτούτο Έρευνας και Ρυθμιστικών Πολιτικών, στο οποίο είχε απευθείας ανατεθεί  με την υπ. αριθμ.  51297/1803/6-4-2016 (ΑΔΑ : 78ΗΡ7ΛΗ-Ω7Υ) η κατάρτιση του νέου οργανισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
  • Δεν έχουμε λάβει γνώση της ολοκληρωμένης μελέτης σκοπιμότητας από την ομάδα εργασίας η οποία συστάθηκε με την υπ. αριθμ. 100594/864/10-9-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την εν λόγω τροποποίηση.

Γι αυτό και στη συνεδρίαση του Π.Σ. στις 2-11-16 ζητήσαμε αναβολή την οποία δεν έκανε δεκτή η πλειοψηφία του Π.Σ. η οποία προχώρησε και τροποποίησε τον Οργανισμό τον οποίο καταψηφίσαμε..

Σήμερα, επανέρχονται και μάλιστα εκτάκτως και κατεπειγόντως ζητώντας την συμπλήρωση – τροποποίηση της απόφασης που πήραν σύμφωνα με τις οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους..

1.Για άλλη μια φορά δεν έχουν πάρει την γνώμη των συνδικαλιστικών φορέων και των εργαζομένων.
2.Οι συμπληρώσεις κινούνται στην ίδια λογική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας σύμφωνα με τις επιλογές και τα μοντέλα του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ,
χωρίς να εξασφαλίζουν καμία βελτίωση και τίποτε παραπάνω στον λαό της περιοχής.. Εκτιμάμε πως χειροτερεύουν  τις παρεχόμενες υπηρεσίες… πως δυσχεραίνουν
τον έλεγχο υλοποίησης των διοικητικών αποφάσεων.
3.Επιβαρύνουν κατά 750.000 ευρώ τον προϋπολογισμό, με  την συγκρότηση νέου τμήματος υποστήριξης στην υλοποίηση των μέτρων για την αγροτική
και κτηνοτροφική παραγωγή σύμφωνα με τις ΚΑΠ ( που έχουν αντιλαϊκό περιεχόμενο και φιλομονοπωλιακή κατεύθυνση)
4. Λύνουν ζητήματα εσωτερικών αντιθέσεων και προσωπικών διενέξεων, χωρίς να δημιουργούν προϋποθέσεις για σωστή και αναγκαία εξέλιξη του προσωπκού.

Θεωρούμε πως ο Οργανισμός είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα, και για τους εργαζομένους στην Περιφέρεια και για τα λαϊκά στρώματα της Στερεάς Ελλάδας. Γιατί ένας Οργανισμός δεν είναι απλά μια διάρθρωση Διευθύνσεων και Τμημάτων στην Έδρα και στις Περιφερειακές Ενότητες, αλλά ένα εργαλείο άσκησης πολιτικής υπέρ ή κατά των συμφερόντων των εργαζομένων στο φορέα και στην Περιφέρεια.

Έτσι, ως προς την ουσία του νέου Οργανισμού, η θέση μας είναι πως οι Υπηρεσίες της ΠΣΕ πρέπει να λειτουργούν με μοναδικό γνώμονα την κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων της και του λαού της Περιφέρειας. Να υπηρετούν το δικαίωμα στη δημόσια και δωρεάν υγεία, παιδεία, πρόνοια, ασφαλή μεταφορά, στην προστασία του περιβάλλοντος κλπ. Δίχως την αφαίρεση υφιστάμενων αρμοδιοτήτων που ρητά αναφέρονται στην Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και την υποβάθμιση Διευθύνσεων και Τμημάτων, αναγκαίων για την εξυπηρέτηση και κάλυψη των λαϊκών αναγκών. Είμαστε αντίθετοι στην αποδυνάμωση της όποιας αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων υπάρχει αυτή τη στιγμή στις Περιφερειακές Ενότητες, καθώς και στην αυτοτέλειά τους με τη συγκέντρωση υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων και εξουσιών στην έδρα της ΠΣΕ, κάτι που συνεπάγεται αύξηση της γραφειοκρατίας και της ταλαιπωρίας των συναλλασσομένων με τις Υπηρεσίες .

Με το νέο Οργανισμό πρέπει να διασφαλίζεται και να προωθείται η μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους τους εργαζομένους. Να προβλέπονται οργανικές θέσεις ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στις Διευθύνσεις και τα Τμήματα της έδρας και των Π.Ε. με πρόβλεψη για νέες θέσεις εργασίας που θα καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες του φορέα και να μην γίνεται μια απλή αποτύπωση του υφιστάμενου προσωπικού, όπως βλέπουμε σε άλλα σχέδια Οργανισμών Περιφερειών.

Με τη συμπλήρωση- τροποποίηση που εισηγείστε σήμερα, με τη μορφή του κατεπείγοντος, δεν αλλάζει τίποτα σε θετική κατεύθυνση και την καταψηφίζουμε.

28-12-2016

ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ

ΣΟΦΙΑ ΝΤΟΥΡΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ