Επιστολή της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ Δήμου Λοκρών προς τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του ΔΣ για την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΟΥΝΟ ΡΟΔΑ»

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Επιστολή της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ Δήμου Λοκρών προς τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του ΔΣ για την χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΟΥΝΟ ΡΟΔΑ»

            20/3/2017

                  Προς

           ΔΗΜΑΡΧΟ  ΔΗΜΟΥ  ΛΟΚΡΩΝ

          ΠΡΟΕΔΡΟ  Δ.Σ.  ΔΗΜΟΥ  ΛΟΚΡΩΝ

Κ.κ  Δήμαρχε,  Πρόεδρε,

Είναι σε γνώση σας, πιστεύουμε, ότι η ειδική υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την απόφαση Α.Π 1707/01/03/2017 απορρίπτει την αίτηση χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ  ΒΟΥΝΟ ΡΟΔΑ», συνολικής δημόσιας δαπάνης 345.000,00 ΕΥΡΩ,  η οποία υποβλήθηκε στο ΕΠ Στερεά Ελλάδα με σωρεία ελλείψεων δικαιολογητικών από το φάκελο του έργου, τα οποία, παρά του ότι τονίσθηκαν και ζητήθηκαν να προσκομίσει ο Δήμος μας, αυτό δυστυχώς δεν έγινε. Επίσης με την απόφασή της Α.Π 1730  01/03/2017 ανακαλεί την με Α.Π 3772  08/11/2011 απόφαση ένταξης της πράξης ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ προϋπολογισμού 156.039,17 ΕΥΡΩ, διότι ο Δήμος δεν προσκόμισε στην ΕΥΔΕΠ  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας τη σχετική άδεια καταλληλότητας του χώρου.

Από τις παραπάνω εξελίξεις είναι εμφανές ότι ο Δήμαρχος και πλειοψηφούσα παράταξη του Δ.Σ. έχουν βαρύτατες ευθύνες. Πρώτον ο λαός της Αταλάντης στερείται την υλοποίηση ενός σημαντικού έργου στο ΒΟΥΝΟ  ΡΟΔΑ και δεύτερον πραγματοποίησαν ένα έργο – γκέτο για τους τσιγγάνους, το οποίο δεν είχε άδεια καταλληλότητας, είναι υπό διάλυση, υπολειτουργεί και τελικά θα το επιβαρυνθούν οι δημότες και ο προϋπολογισμός του Δήμου.

Έχουν ευθύνες, επειδή, προσηλωμένοι στις επιταγές του Καλλικράτη, τις πολιτικές των αστικών κυβερνήσεων, της Ε.Ε., συνέβαλαν στην απογύμνωση των Δημοτικών Υπηρεσιών από μόνιμο, εξειδικευμένο προσωπικό, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να  ανταπεξέλθουν στις τεράστιες ανάγκες που έχει ο Δήμος των Λοκρών.

Έχουν μεγάλες ευθύνες, γιατί  λειτουργούν με προχειρότητα. Για το φαίνεσθε και όχι για την ουσία. Αδιαφορούν αν θα χαθούν απαραίτητα έργα που θα ωφελήσουν το λαό ή αν αυτά που εκτελούνται, δεν θα λειτουργήσουν για το σκοπό που προορίζονται να υπηρετήσουν.

Κ.κ  Δήμαρχε, Πρόεδρε,

Επειδή οι παραπάνω εξελίξεις είναι επιβαρυντικές για τον Δήμο και τους δημότες μας, επειδή δημιουργούν αρνητικές συνέπειες, ζητάμε στο άμεσο Δ.Σ. να μας ενημερώσετε αναλυτικά για την κατάσταση και να γίνει συζήτηση στα ζητήματα αυτά.

Ο
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ  ΡΟΥΣΣΗΣ