Ειδικό ζήτημα για το Δήμο Διστόμου

.   6 Μαρτίου 2018   Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ειδικό ζήτημα για το Δήμο Διστόμου

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ Π.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 5-3-18

Ειδικό ζήτημα για το Δήμο Διστόμου

Με την ευκαιρία της συνεδρίασης μας στο Δίστομο, θεωρούμε σκόπιμο και αναγκαίο να δοθεί η δυνατότητα ώστε να τοποθετηθούν και φορείς της περιοχής.

Κατά την άποψη μας, νομίζουμε πως πρέπει να σταθούμε ιδιαίτερα σε ορισμένα ζητήματα.

  • Στα λειτουργικά προβλήματα του Κέντρου Υγείας, που αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες των εργαζομένων της περιοχής εξ αιτίας της έλλειψης προσωπικού ( Ειδικευμένων γιατρών και νοσηλευτικών).

Σημειώνουμε, επίσης, πως ο εξοπλισμός του παραμένει ασυντήρητος και πως δεν υπάρχει κανένα σχέδιο εκσυγχρονισμού και αξιοποίησης του.

Οι κάτοικοι της περιοχής, συχνά αναγκάζονται να ταξιδέψουν στην Λιβαδειά για να αντιμετωπίσουν προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν.

Παρότι έχουμε καθαρό πως αυτό δεν είναι ένα απλό τοπικό ζήτημα…. Σχετίζεται και συνδυάζεται με την συνολικότερη πολιτική της κυβέρνησης στον τομέα της υγείας. Με την εμπορευματοποίηση της, που πρέπει ο ελληνικός λαός συνολικά να αντιπαλέψει.

Κρίνουμε σκόπιμο και αναγκαίο να ασκηθούν πιέσεις στο Υπουργείο προκειμένου να ληφθούν τα μέτρα που χρειάζονται για μια αποτελεσματικότερη λειτουργία του Κέντρου Υγείας.

  • Στα ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας που αφορούν τους εργαζόμενους της ΠΕΣΙΝΕ, που ή ίδια η Εταιρεία υποβαθμίζει προκειμένου να περιορίσει τις δαπάνες της για τους εργαζόμενους και να διασφαλίσει τα κέρδη της.

Επειδή, στο χώρο της ΠΕΣΙΝΕ, συχνά συμβαίνουν εργατικά ατυχήματα και πρόσφατα συνέβη ένα θανατηφόρο… Και επειδή ταυτόχρονα οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την λειτουργία της παραγωγικής της μονάδας είναι σημαντικές…..

Θεωρούμε ιδιαίτερα κρίσιμο και αναγκαίο να μεθοδευτούν από μέρους μας τακτικές, συστηματικές και ολοκληρωμένες ελεγκτικές διαδικασίες.

  • Στο οδικό δίκτυο που είναι παλιό και χρειάζεται εκσυγχρονισμό, διαπλάτυνση και φυσικά μέτρα που εξασφαλίζουν την οδική ασφάλεια.

 

5-3-2018
ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΝΤΟΥΡΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ