Τοποθέτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης Λαμιέων στο Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦοΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦοΔΣΑ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τοποθέτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης Λαμιέων στο Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦοΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦοΔΣΑ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ

 

Τοποθέτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης Λαμιέων στο Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦοΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦοΔΣΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ

   «Είμαστε σταθερά και αταλάντευτα προσανατολισμένοι  σε μια αποτελεσματική δημοτική υπηρεσία καθαριότητας, που θα εξυπηρετεί ολοκληρωμένα τη διαδικασία αποκομιδής απορριμμάτων και θα υποστηρίζει την εξέλιξη της ανακύκλωσης.

Σε αυτή τη βάση, επιδιώκουμε :

  1. Συμπλήρωση του προσωπικού ώστε να καλύπτει με επάρκεια τις ανάγκες του δήμου.

Σε αυτή την κατεύθυνση θεωρούμε απαραίτητο:

  • Να επαναπροσληφθούν οι απολυμένοι της καθαριότητας σε μόνιμες θέσεις, αφού έχουν εμπειρία και εξυπηρέτησαν τις ανάγκες του Δήμου σε δύσκολες συνθήκες με επάρκεια.
  • Να γίνει νέο οργανόγραμμα στον τομέα της καθαριότητας του Δήμου, που θα αποσκοπεί στην κάλυψη όλων των αναγκών στη διαδικασία της αποκομιδής των απορριμμάτων, της ανακύκλωσης και του καθαρισμού των δημοσίου ενδιαφέροντος χώρων. Θα προβλέπει τη λειτουργία σταθμού μεταφόρτωσης και πράσινου σημείου. Συνεπώς χρειάζεται απόφαση για δραστική αύξηση των θέσεων εργασίας
  1. Διαμόρφωση σχεδίου για τη συντήρηση, ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του στόλου των αυτοκινήτων και των κάθε είδους οχημάτων που χρησιμοποιούνται στον τομέα της καθαριότητας.

Σε αυτή τη λογική χρειάζεται, άμεσα, η σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης, που θα επιδιώκει την ανεύρεση πόρων, χωρίς επιβάρυνση των δημοτών, μέσω κρατικών ενισχύσεων ή κοινοτικών προγραμμάτων.

Ταυτόχρονα, επιδιώκουμε τη μεταφορά του αμαξοστασίου του Δήμου στο κτήριο της Ροδίτσας, -το οποίο πρέπει να καταστεί χρηστικό- και φυσικά τη  συγκρότηση ομάδας τεχνικών για τη συντήρηση κάθε είδους οχήματος.

Με αυτή τη λογική, δεν μπορούμε να αποδεχτούμε οποιονδήποτε ρόλο του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., που έχει αμφισβητούμενη νομιμοποίηση και λειτουργεί με ιδιωτικό-οικονομικά κριτήρια. Εφόσον, κατά την άποψη μας, είναι φορέας ιδιωτικοποίησης, μιας και χρησιμοποιεί εργολάβους ενοικίασης προσωπικού – εργαζομένων και τεχνικών μέσων.

Με αυτό το σκεπτικό θα ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΟΥΜΕ την προγραμματική σύμβαση που προτείνεται.

Μέχρι να υλοποιηθούν οι στόχοι μας ως Δήμος Λαμιέων, μπορούμε με επάρκεια να λειτουργήσουμε την υπηρεσία καθαριότητας, αν επαναπροσλάβουμε τους απολυμένους.

Αυτό αποτελεί και την εναλλακτική μας πρόταση.»

ΛΑΜΙΑ 5 3 2018