ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 29η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. & ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

.   1 Αυγούστου 2020   Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 29η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. & ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-29_04-08-2020