Βαρέλι χωρίς πάτο

.   5 Ιουνίου 2016   Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Βαρέλι χωρίς πάτο
Ετοιμο το πλαίσιο για τη συνεχή προώθηση αντιλαϊκών μέτρων, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

«Τα ανώτατα όρια δαπανών, συμπεριλαμβανομένων και των μεταβιβάσεων, καθώς και οι στόχοι δημοσιονομικού αποτελέσματος, ενδέχεται να αναμορφωθούν σε περίπτωση που προκύψουν μεταβολές στις βασικές παραμέτρους εκτιμήσεων ή υιοθετηθούν νέες πολιτικές καθώς και σε περίπτωση μεταβολών στο υπό κατάρτιση Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2017 – 2020».

Αυτό τονίζεται στην εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Γ. Χουλιαράκη, που απευθύνεται στα υπουργεία και τουςκρατικούς φορείς, σχετικά με την προετοιμασία των προϋπολογισμών τους για το 2017. Για μια ακόμη φορά, επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι τα αντιλαϊκά μέτρα δεν πρόκειται να σταματήσουν σε αυτά που ήδη έχουν ψηφιστεί και τα οποία θα ενσωματωθούν στα προσχέδια προϋπολογισμών που θα υποβάλουν τα υπουργεία και οι κρατικοί φορείς στο υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2017.

Συγκεκριμένα, με βάση την υπουργική εγκύκλιο, ορθάνοιχτα παραμένουν τα παρακάτω ενδεχόμενα:

1. Να αλλάξουν, προς το χειρότερο, οι σημερινές βασικές εκτιμήσεις, όπως για την εξέλιξη της οικονομικής δραστηριότητας και του ΑΕΠ. Σε αυτήν την περίπτωση θα δρομολογηθούν και νέα αντιλαϊκά μέτρα, όπως επισημαίνεται στους κρατικούς φορείς.

2. «Να υιοθετηθούν νέες πολιτικές», δηλαδή νέα μέτρα, ανεξάρτητα από την πορεία των όποιων ρυθμών καπιταλιστικής ανάκαμψης.

3. Γίνεται ανοιχτά λόγος για την «περίπτωση μεταβολών στο υπό κατάρτιση Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2017 – 2020». Είναι δηλαδή φανερό ότι τα πρόσφατα αντιλαϊκά μέτρα, που ήδη εφαρμόζονται δεν είναι και τα τελευταία. Το ίδιο ισχύει και για τα αντιλαϊκά μέτρα, που ήδη ψηφίστηκαν και προβλέπεται να εφαρμόζονται με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα από το 2017 και το 2018.

Επιπλέον, σύμφωνα με την υπουργική εγκύκλιο «σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας (με τους κρατικούς φορείς, σχετικά με το ύψος των δαπανών τους) μέχρι την 1.9.2016, ο συνοπτικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους».

Την ίδια ώρα, στο νομοσχέδιο για τον νέο «αναπτυξιακό νόμο», προβλέπονται έσοδα από τον ΕΝΦΙΑ μέχρι και το 2031. Βέβαια, το γεγονός αυτό συνδέεται με τις υποθέσεις σχετικά με την «αποδοτικότητα» του εν λόγω νόμου, αλλά η ουσία βρίσκεται στο γεγονός ότι τα αντιλαϊκά χαράτσια (και όχι μόνο ο ΕΝΦΙΑ) θα διατηρούνται σε βάθος χρόνου πέρα και πάνω από το υπό διαμόρφωση «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο» και το τρέχον μνημόνιο.