Τοποθέτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης στο Θέμα του Δ.Σ.: «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦοΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.»

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τοποθέτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης στο Θέμα του Δ.Σ.: «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦοΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.»

Τοποθέτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης στο Θέμα του Δ.Σ.: «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦοΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.»

   Με τη συγκεκριμένη τροποποίηση – συμπλήρωση της προγραμματικής σύμβασης του Δήμου με τον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., ολοκληρώνεται η παράδοση της διαχείρισης των απορριμμάτων στο φορέα.

   Μετά την παροχή αρμοδιοτήτων γύρω από τον ΧΥΤΑ, ο ΦοΔΣΑ Στερεάς Α.Ε. αναλαμβάνει και την αποκομιδή των απορριμμάτων, όπως και την περισυλλογή των ανακυκλώσιμων από ολόκληρο τον Δήμο.

   Σημειώνουμε, ακόμη, πως με την συγκεκριμένη προγραμματική σύμβαση, στα όσα κάνει μέχρι σήμερα ο ΦοΔΣΑ Στερεάς Α.Ε., προστίθενται :

·        Η συλλογή και μεταφορά στο ΚΔΑΥ Λαμίας, των ανακυκλώσιμων υλικών του  Δήμου Λαμιέων, καθώς και ευπρεπισμού κοινοχρήστων χώρων και οδών  ·        Ο  καθαρισμός των οδών με μηχανικά σάρωθρα (σκούπα), ·        Η  υπηρεσία πλύσης των κάδων απορριμμάτων. ·        Η συλλογή και μεταφορά κλαδεμάτων και ογκωδών αντικειμένων.Με την ίδια σύμβαση, παραχωρούνται στο ΦοΔΣΑ, προς χρήση τα οχήματα και κάθε άλλος εξοπλισμός που διαθέτουμε ως Δήμος.

Ακόμα, του δίνεται η δυνατότητα να επιλέγει τα μέσα και τον τρόπο υλοποίησης αυτών των αρμοδιοτήτων, χωρίς κανέναν περιορισμό ή δέσμευση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Χωρίς ουσιαστικό και συγκεκριμένο έλεγχο. Χωρίς οποιαδήποτε παρέμβαση ή έλεγχο στη διαμόρφωση του κόστους αποκομιδής, μεταφοράς και διαχείρισης των απορριμμάτων.

Σε αυτή την βάση, του δίνεται η δυνατότητα να καθορίζει την τιμολογιακή πολιτική των υπηρεσιών που προσφέρει, αφού, εξ ορισμού, αυτές οι υπηρεσίες είναι ανταποδοτικές.

 Με δεδομένα, μάλιστα, τα ιδιωτικό-οικονομικά κριτήρια λειτουργίας του και την υποχρέωση του να αποκομίζει κέρδη, αλλά και κεφάλαιο για την συντήρηση και παραπέρα εξέλιξη του μηχανισμού του, αντιλαμβανόμαστε όλοι πως θα προκύψει αύξηση των δημοτικών τελών.

Συμπληρωματικά επισημαίνουμε, πως  ο Δήμος θα είναι υποχρεωμένος να πληρώνει στον ΦοΔΣΑ το κόστος της αποκομιδής, μεταφοράς και εναπόθεσης των απορριμμάτων που θα του ορίζει, συν 24 % ΦΠΑ, και, φυσικά, την απόσβεση του εξοπλισμού και ένα μερίδιο για τις λειτουργικές του δαπάνες.

Με βάση τα παραπάνω, κρίνουμε ασύμφορη την προγραμματική σύμβαση που προτείνει η δημοτική αρχή.

Με άλλα λόγια η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου διαλύεται, χάριν της επέκτασης των δραστηριοτήτων μιας Ανώνυμης Εταιρείας. Οριστικοποιείται η απόλυση των 47 συμβασιούχων και δημιουργούνται ερωτηματικά για το μέλλον όσων εργάζονται σήμερα στη συγκεκριμένη υπηρεσία.Με γόμωνα το λαϊκό συμφέρον, για πολιτικούς και αντικειμενικούς λόγους, η Λ.Σ. Λαμιέων καταψηφίζει την τροποποίηση και συμπλήρωση της σύμβασης ανάμεσα στο Δήμο και στο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.

ΛΑΜΙΑ    20/11/2017