ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ 32η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ στις 8 Οκτώβρη

.   4 Οκτωβρίου 2019   Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ 32η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ στις 8 Οκτώβρη

                                                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Λαμία, 3 – 10 – 2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                      Αριθμ. πρωτ.: (οικ.) 220471/1999
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής
του άρθρου 175 του Ν. 3852/2010

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Αρ. τηλεφ.
Αρ. FAX
E-mail 
: Λ. Καλυβίων 2
: 35 132 Λαμία
: Ιππολύτη Μπαλκούρα,  Αν. Μίλη
: 22313-54706, 707
: 22313-54715
: oikonomiki.epitropi@pste.gov.gr 
      ΠΡΟΣ: Συνημμένο πίνακα αποδεκτών

 

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 32η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος όροφος – Λαμία), με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 31/30-09-2019 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 

NOMIKA ΘΕΜΑΤΑ

 

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου προς υπεράσπιση της αίτησης ανάκλησης της με αριθμό 52/2019 Πράξης της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον Νομό Φθιώτιδας, δια της οποίας κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης για το έργο: «Καθαρισμός τάφρων & εργασίες πρασίνου στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Εύβοιας, το έτος 2019».

ΘΕΜΑ 3ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό Α206/2019 απόφασης του Α΄ Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Χαλκίδας (υπόθεση αγωγής αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης του Αθηναίου Αθανασίου).

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 566/12 της Π.Ε. Βοιωτίας, για την εκτέλεση παροχής υπηρεσιών προς αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην Τ.Κ. Αντίκυρας, του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας και στην Τ.Κ. Ακραιφνίου, του Δήμου Ορχομενού, Νομού Βοιωτίας, στις 22/08/2019.

 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 566/12 της Π.Ε. Βοιωτίας, για την εκτέλεση παροχής υπηρεσιών προς αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην Κοινότητα Διστόμου, πλησίον οικισμού Άσπρων Σπιτιών, του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας, στις 25/08/2019.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 566/12 της Π.Ε. Βοιωτίας, για την εκτέλεση παροχής υπηρεσιών προς αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στα όρια των Νομών Φωκίδας – Βοιωτίας, στην ευρύτερη περιοχή των Δελφών, στις 28/08/2019.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 566/12 της Π.Ε. Βοιωτίας, για την εκτέλεση παροχής υπηρεσιών προς αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο Δήμο Τανάγρας, του Νομού Βοιωτίας, στις 30/08/2019.

 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 566/12 της Π.Ε. Βοιωτίας, για την εκτέλεση παροχής υπηρεσιών προς αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην Τ.Κ. Πλατανάκι, της Κοινότητας Μουρικίου, του Δήμου Θηβαίων, στις 4/09/2019.

 

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έκτακτες ανάγκες (καθαρισμοί και διάνοιξη ρεμάτων, κοπή δέντρων & καθαρισμοί οδών από κατολισθήσεις και πλημμύρες σε περιοχές του Ν. Βοιωτίας), αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, από 1-05-2019 έως 31-08-2019.

 

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 208419/1156/18-09-2019 (σε ορθή επανάληψη) απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση πιθανού έκτακτου γεγονότος κατά την αεροπορική επίδειξη “ATHENS FLYING WEEK 2019”, που έγινε στην Αεροπορική Βάση Τανάγρας στις 20, 21, & 22 Σεπτεμβρίου 2019.

 

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 200133/925/6-09-2019 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (δασική πυρκαγιά στην ΤΚ Πετρωτού του Δήμου Δομοκού από την 6/09/2019).

 

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας (υποέργο: 14  (μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας, τα έτη 2018-2019).

 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

 

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού στο σύνολο του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Π.Ε. Ευρυτανίας 2019», προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ.

 

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες χειμερινής περιόδου 2020, στα όρια του Δήμου Καρπενησίου», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

 

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες χειμερινής περιόδου 2020, στα όρια του Δήμου Αγράφων», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 74.201,60 € με ΦΠΑ και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 16o: Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 1600/19-08-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. και έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και β) των όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια άλατος 2019», προϋπολογισμού 67.709,60 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με την αριθμ. 24/2019 μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση 3ου πρακτικού και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Aποπεράτωση κελιών μοναχών Ι.Μ. Βράχας», προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου: «Διαγράμμιση εθνικού και επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας», προϋπολογισμού 410.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας».

 

ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση – εξωραϊσμός – αισθητική αποκατάσταση εξωτερικών επιφανειών Ιερού Ναού Παναγίας Δέσποινας πόλεως Λαμίας», προϋπολογισμού 90.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΘΕΜΑ 20o: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Ολοκλήρωση δρόμου Ζέλι – Αταλάντη», προϋπολογισμού 220.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

 

ΘΕΜΑ 21o: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Τσιμεντόστρωση προαύλιου χώρου Δημοτικού Σχολείου Γαρδικίου», προϋπολογισμού 20.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

 

ΘΕΜΑ 22o: Έγκριση α) προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την παρ. 2.γ, του άρθρου 32, του Ν. 4412/2016 & με το άρθρο 32 Α, του Ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με τον Ν. 4605/2019, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, β) πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου, γ) ορισμού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας ως αρχής που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό και δ) εξουσιοδότησης για σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού των δέκα υποέργων του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, στην περιοχή του δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας & δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29 & 30-09-2018 και 1-10-2018», συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής 15.170.000,00 € με ΦΠΑ.

 

ΘΕΜΑ 23o: Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου: «Σήμανση εθνικού & επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Εύβοιας για τα έτη 2019-2020», προϋπολογισμού 800.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας».

 

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου νότιας Εύβοιας, για το έτος 2017».

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου κεντρικής και νότιας Εύβοιας, για το έτος 2017 (Β’ Φάση)».

 

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διασταύρωση Μαρμαρίου – Μαρμάρι», Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου & κατασκευή εκκλησίας Πολιτιστικού Πνευματικού Κέντρου Ι.Μ. Χαλκίδας», Π.Ε. Εύβοιας.

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή νέων αναβαθμών γέφυρας Βίστριζας  και  αποκατάσταση συρματοκιβωτίων», προϋπολογισμού 600.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

 

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή νέας γέφυρας τύπου Μπέλεϋ επί του Σπερχειού ποταμού στην περιοχή Καστριού Ν. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 350.000,00€.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

 

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση α) διενέργειας ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και μεταφορά αντιπαγετικού άλατος», Π.Ε. Φωκίδας, συνολικού προϋπολογισμού 94.216,44 € με ΦΠΑ και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

 

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση του 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες συντήρησης έτους 2019», συνολικού προϋπολογισμού 48.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

 

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση του 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού – εκτυπωτών περιόδου 2019-2020 της Π.Ε. Φωκίδας και των γραφείων της Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης», συνολικού προϋπολογισμού 34.800,00 € με ΦΠΑ.

 

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση του 3ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρονικών ειδών Π.Ε. Φωκίδας», συνολικού προϋπολογισμού 39.999,99 € με ΦΠΑ.

 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 208165/6327/24-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί χορήγησης παράτασης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: “Τεχνικός σύμβουλος για τη σύνταξη πρότασης διαδρομής μονοπατιών εναλλακτικού τουρισμού”.

ΘΕΜΑ 35ο: Χορήγηση παράτασης της σύμβασης περί παροχής λογιστικών υπηρεσιών από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή, με σκοπό τον έλεγχο του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης, Οικονομικής Διαχείρισης Έτους 2016, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 

ΘΕΜΑ 36ο: Τροποποίηση της αριθμ. 1ΔΚΠ/2019 σύμβασης του έργου: «Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης ή/και αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων τροφίμων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα», στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Εύβοιας, Π.Ε. Ευρυτανίας, Π.Ε. Φθιώτιδας και Π.Ε. Φωκίδας).

 

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕΣΥ και των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ευβοίας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.

 

ΘΕΜΑ 38o: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του ηλεκτρονικού, διεθνή, ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή γενικών υπηρεσιών για την μίσθωση μηχανημάτων, για τις δράσεις αποχιονισμού και καταπτώσεων, έτους 2019», συνολικού προϋπολογισμού 781.775,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

 

 

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών του διεθνή, ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «Μεταφορά μαθητών των δημόσιων σχολείων Α’/θμιας και Β’/θμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για δυο σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020», συνολικού προϋπολογισμού 436.119,04 €, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης 20% και ΦΠΑ 24%.

 

 

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης για ένα (1) νέο δρομολόγιο μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης, προϋπολογισμού 3.258,50 € πλέον ΦΠΑ, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης για επτά (7) νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης, προϋπολογισμού 58.409,48 € πλέον ΦΠΑ, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας.

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση αποφάσεων του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας σχετικά με την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για το σχολικό έτος 2019-2020.

 

ΘΕΜΑ 43ο: Τροποποιήσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για το σχολικό έτος 2019-2020.

 

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση παράτασης σύμβασης μεταφοράς μαθητών σχολικών μονάδων,                                χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του                                 Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 139/Α΄), για το σχολικό έτος 2019-2020.

 

ΘΕΜΑ 45ο: Τροποποίηση υφιστάμενου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών και έγκριση διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, ενός (1) νέου δρομολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 15 του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ 139/Α΄/31-08-2019),  χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για το σχολικό έτος 2019-2020.  

 

ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση α) αποφάσεων του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας σχετικά με το έργο:  «Μεταφορά μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας», για το σχολικό έτος 2019-2020» και β) πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης πέντε (5) νέων μαθητικών δρομολογίων.

 

 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

 

ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση πρακτικού 3 της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του έργου με τίτλο:   «Καταπολέμηση Κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τα έτη 2018 & 2019».

 

 

ΔΑΠΑΝΕΣ

 

ΘΕΜΑ 48ο: Εξειδίκευση πίστωσης για την πληρωμή δαπανών, έργων, μελετών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Π.Ε. Εύβοιας.

 

ΘΕΜΑ 49ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2019 (Ειδικός Φορέας 071, 073), για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

 

ΘΕΜΑ 50ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό & Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071 & 073), οικονομικού έτους 2019, που αφορά αμοιβές προσωπικού, εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, προμήθειες, εργασίες, αμοιβές δικηγόρων, επιστροφή παραβόλων, δαπάνες εθνικού χαρακτήρα και υποέργων του Τεχνικού Προγράμματος της Π.Ε. Ευρυτανίας.

 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

ΘΕΜΑ 51ο: Παραχώρηση ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών των Κοινωνικών Δομών του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Δελφών, Π.Ε. Φωκίδας.

 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

 

ΘΕΜΑ 52ο: Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες χειμερινής περιόδου 2020 στα όρια του Δήμου Καρπενησίου», Π.Ε. Ευρυτανίας.

 

ΘΕΜΑ 53ο: Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις, παγετούς και πλημμύρες χειμερινής περιόδου 2020 στα όρια του Δήμου Αγράφων», Π.Ε. Ευρυτανίας.

 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως το μέλος που σας αναπληρώνει, προκειμένου να παραστεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής.

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

 

 

Αποδέκτες για ενέργεια:

α) Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους:

 1. Αικατερίνη Καλαντζή
 2. Κωνσταντίνο Αποστολόπουλο
 3. Χαράλαμπο Σανιδά
 4. Χρήστο Δούρο
 5. Βασίλειο Σιαλμά
 6. Δημήτριο Αναγνωστάκη
 7. Κατερίνα Μπατζελή
 8. Αναστάσιο Χρονά

(με την παράκληση να ενημερώσουν τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας)

κ.κ Αντιπεριφερειάρχες:

 1. Δημήτριο Βουρδάνο
 2. Αριστείδη Τασιό

(με την παράκληση να ενημερώσουν τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας)

β) Δ/νση Διαφάνειας & Η.Δ.

(με την υποχρέωση της ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας)

 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση:

 • Γραφείο Περιφερειάρχη
 • Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών
 • Εκτελεστικό Γραμματέα Π.Σ.Ε.
 • Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας
 • Παρατάξεις Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας
 • Προϊστάμενοι Γενικών Δ/νσεων Π.Σ.Ε. (με την παράκληση να ενημερώσουν τους

        Προϊσταμένους των Δ/νσεων αρμοδιότητάς τους)

 • Δ/νση Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε.
 • Νομική Υπηρεσία Π.Σ.Ε.

Εσωτερική διανομή:

Δ/νση Διοίκησης