ΕΞΩΔΙΚΟ Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε., ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ, ΓΙΑ Μ.Α.Π. ΚΑΙ Μ.Π.Ι., ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

.   10 Φεβρουαρίου 2020   Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΕΞΩΔΙΚΟ Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε., ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ, ΓΙΑ Μ.Α.Π. ΚΑΙ Μ.Π.Ι., ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

82.20-ΕΞΩΔΙΚΟ Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε., ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ, ΓΙΑ Μ.Α.Π. ΚΑΙ Μ.Π.Ι., ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ με υπογραφές (1)